The evaluation of the children with diagnosis of acute viral hepatitis A/ Akut viral hepatit A tanisi ile izlenen hastalarimizin degerlendirilmesi.
Article Type: Clinical report
Subject: Hepatitis A (Diagnosis)
Children (Diseases)
Children (Diagnosis)
Authors: Devrim, Ilker
Memur, Seyma
Zivis, Zuhal
Soylu, Ozlem
Gunay, Ilker
Dizdarer, Ceyhun
Unal, Nurettin
Pub Date: 03/01/2011
Publication: Name: Journal of Pediatric Infection Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik ISSN: 1307-1068
Issue: Date: March, 2011 Source Volume: 5 Source Issue: 1
Accession Number: 295776972
Full Text: Objective: Hepatitis A infection is an acute, self limiting disease due to infection of the liver by hepatitis A virus, an enterically transmitted virus which is a member of the Picornaviridae family. The infection may be asymptomatic or may cause an acute hepatitis syndrome of varying degrees of severity up to and including fulminant hepatitis. We investigated the clinical and laboratory characteristics of cases with the diagnosis of acute hepatitis A.

Material and Methods: In this study, 86 children who were diagnosed as acute viral hepatitis A in Dr. Behcet Uz Children's Hospital Infectious Diseases Clinic were evaluated according to laboratory and clinical characteristics.

Results: The most common symptoms were vomiting (66.3%), jaundice (54.7%), abdominal pain (%47.7) and weakness (36.6%). No significant difference was present between the age groups 1-5, 6-12 and over 12 years.

Conclusion: Especially hepatitis A should be kept in mind in children with nonspecific complaints.

Key words: Hepatits A, hepatitis, childhood

Akut Viral Hepatit A Tanisi ile Izlenen Hastalarimizin Degerlendirilmesi

Amac: Hepatit A enfeksiyonu, enterik yolla bulasan, Picornaviridae ailesinden bir virus olan hepatit A virusunun (HAV) yol actigi bir hastaliktir. HAV'a bagli klinik tablolar asemptomatik veya subklinik enfeksiyondan kolestatik hepatit ve fulminan hepatik yetmezlige kadar degismektedir. Bu calismada akut hepatit A tanisi konulan cocuk olgularin klinik ve laboratuvar ozelliklerinin degerlendirilmesi planlanmistir.

Gerec ve Yontemler: Bu calismada Dr. Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Enfeksiyon Kliniginde yatan akut viral hepatit A enfeksiyonu teshisi konulan 86 hasta laboratuar ve klinik ozellikler yonunden incelendi.

Bulgular: Hastalarin basvuru sikayetleri siklik sirasina gore kusma (%66.3), sarilik (%54.7), karin agrisi (%47.7) ve halsizlik (%36.6) olarak saptandi. Bu sikayetler acisindan 1-5 yas, 6-12 yas ve 12 yas ustu cocuklar karsilastirildiginda kusma, sarilik, halsizlik, ates, karin agrisi acisindan anlamli fark bulunmadi

Sonuc: Hepatit A enfeksiyonu ile basvuran hastalarda ozellikle non-spesifik semptomlarin belirgin olabilecegi hatirlanmalidir.

Anahtar kelimeler: Hepatit A, hepatit, cocuk

Hepatit A virusu (HAV) Picornaviridae familyasinin alt cinsi olan hepatovirus cinsinden bir RNA virusudur. Hepatit A virusu fekal-oral yol ile bulasir, gida ve icecekleri de kontamine eder. Bu nedenle, ozellikle sanitasyonun ve saglik hizmetlerinin aksadigi gelismekte olan ulkelerde epidemilere yol acar (1). Nitekim gelismis ulkelerde (Amerika Birlesik Devletleri) yapilan calismalarda hepatit A insidansi 100 000'de 1.5 iken (2), gelismekte olan ulkelerde (Afrika, Asya) bu oran 100 000'de 150'ye kadar cikabilmektedir (3).

Hepatit A enfeksiyonunun klinik tablosu oldukca genis bir spektrumdadir. Klinik asemptomatik veya subklinik olabilecegi gibi, oldukca agir durumlar olan kolestatik hepatit ve fulminan hepatik yetmezlige kadar gidebilmektedir. Ates, halsizlik, bulanti, kusma, istahsizlik, ishal ve sarilik en sik sikayetlerdir (1).

Bu retrospektif calisma'da Ocak 2007-Agustos 2009 tarihleri arasinda Dr. Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Enfeksiyon Kliniginde yatan hepatit A enfeksiyon teshisi konulan hastalar demografik ozellikleri ve klinik bulgulari degerlendirildi.

Gerec ve Yontem

Bu calismada Ocak 2007 ile Agustos 2009 tarihleri arasinda Dr. Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Cocuk Enfeksiyon Kliniginde yatan akut hepatit A enfeksiyonu teshisi konulan 86 hastanin dosyalari ve epikrizleri incelendi. Olgular 1-5 yas, 6-12 yas ve 12 yas ustu olmak uzere uc gruba ayrilarak demografik ozellikleri, klinik ve laboratuar bulgulari ve hastanede kalis sureleri kaydedildi. Ozellikle cocuklar okul oncesi, ilkoretim birinci kademe ve ilkogretim ikinci kademe ve ustu olarak degerlendirildi. Degerlendirmeye alinan laboratuar bulgulari tam kan sayimi, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), gamaglutamil transferaz (GGT), total ve direkt bilirubin degerleri protrombin zamani (PTZ), aktif parsiyel tromboplastin zamani (APTT) idi."

Akut viral hepatit A tanisi HAV immunoglobulin M (IgM) pozitifligi ile kondu. Ayrica hastalarin diger hepatit nedenlerine yonelik hepatit B ve hepatit C serolojisi degerlendirildi.

Verilerin degerlendirilmesi icin "SPSS for Windows Release 13.0 Software (SPSS Inc, Chiago, IL)" istatistik paket programi kullanildi.

Sonuclar

Calismaya katilan 86 hastanin yas ortalamasi 7.8 [+ o -] 3.4 yil (minimum 2 yas, maksimum 15 yas) olarak bulundu. Hastalarin %38.4'u okul oncesi yas grubundayken (n=33), %61.6'si (n=53) okula gitmekteydi. Hastalarin 54'u erkek (%62.8); 32'si (%37.2) kizdi. Hastalar en sik kis aylarinda (%29.1) basvurmustu, bunu yaz (%26.7), ilkbahar (%24.4) ve sonbaharin (%19.8) izledigi goruldu (Sekil 1).

Hastalarin basvuru sikayetleri siklik sirasina gore kusma (%66.3), sarilik (%54.7), karin agrisi (%47.7) ve halsizlik (%36.6) olarak tespit edildi. Basvuru sikayetleri acisindan 1-5 yas, 6-12 yas ve 12 yas ustu cocuklar karsilastirildiginda anlamli fark bulunmadi (p>0.05). Basvurudan once gecen surenin ortanca degeri 4 gun (en az 2, en cok 45 gun) olarak hesaplandi. Hastalarin %20.9'unda (18 hasta) ailede sarilik oykusu mevcuttu.

Fizik muayenesi bulgulari degerlendirildiginde, hastalarin 71 'inde ikter (%82.6), 44'unde (%51.8) hepatomegali ve 4'unde (%4.7) splenomegali mevcut oldugu goruldu. Laboratuar incelemelerinde ortalama hemoglobin degeri 12.1 g/dl (7.8-15.9 g/dl), lokosit sayisi 6914/[mm.sup.3] (1810-315500/[mm.sup.3]), trombosit sayisi 255651/[mm.sup.3] (2000-558000/[mm.sup.3]), AST 1658 U/L (101-6553U/L), ALT 1708U/L (141-4856 U/L) olarak bulundu. Ortanca total bilirubin duzeyi 5.05 mg/dl (0.4-23mg/dl), ortanca direkt bilirubin duzeyi 3.3 mg/dl (0.1-13.1 mg/dl) ve median GGT duzeyi 128 IU/I (28.0-440) olarak tespit edildi. Hastalarin %24.4'unde(n=21) uzamis PTZ, %3.4'unde uzamis aPTT, %18.6'sinda uzamis INR tespit edildi.

Tum hastalarda anti HAV IgM, 73 hastada (%84.9) anti HAV IgG pozitif bulundu. Dort hastada (%4.7) hepatit B tasiyiciligi tespit edildi. Bir hastada asit, bir hastada kolestatik hepatit gelisti, iki hasta ise hepatik koma teshisi konularak, sevk edildi. Ortanca hastanede kalis suresi 4 gun olarak saptandi (1-17 gun).

Tartisma

Akut hepatit A'in uc tip endemik paterni bulunmaktadir. Yuksek endemik olan cografyalarda ozellikle kucuk cocuklarda enfeksiyon orani yuksektir ve asemptomatik enfeksiyon gecirme orani yuksektir. Orta endemik olan bolgelerde ise daha buyuk cocuklarda ve adolesanlarda enfeksiyon daha sik gorulur ve sosya-ekonomik olarak heterojen ulkelerde gorulur. Ozellikle gelismis ulkeleri iceren dusuk endemik bolgelerde ise her yas grubunda esit oranda HAV enfeksiyonu gorulmektedir (4).

Turkiye'de hepatit prevalansi bolgelere gore degisiklik gostermektedir. Ulkemizde yapilan calismalarda Trabzon'da 3-18 yas arasinda HAV prevalansinin %88.6 (5); Erzurum'da 3-14 yas arasindaki cocuklarda HAV prevalansi %68.3 olarak bildirilmistir (6). Ayrica Istanbul'da degisik yas gruplarinda (sirasiyla 2-4 yas ile 10-15 yas) HAV prevalansi %12.2-63,3 olarak bildirilmistir (7). Hastanemizin hizmet verdigi izmir ili genelinde 16-18 yas arasinda HAV prevalansi %84 olarak bildirilirken (8); 2007'de yapilan bir calismada 1-2 yas arasinda %5.9 iken; 11-14 yas arasinda %32.8 olarak saptanmistir (4). Bizim calismamizda HAV enfeksiyonu olan cocuklarin yas ortalamasi 7.8 yil olarak hesaplandi ve hastalarin cogunlugu okul cagindaydi. Izmir bolgesinde yapilan bir calismada HAV prevalansinin 7-10 yas ile 19-24 yas'da pik yaptigi bildirilmistir (4). Ates Kara ve arkadaslarinin yaptigi bir calismada hepatit A tanili cocuklarin yas ortalamasi 9 olarak bildirilmistir (9). Calismamiz daha onceki calisma sonuclarini desteklemektedir.

Basvuru bulgulari degerlendirildiginde; neredeyse hastalarin yarisinin belirgin sariligi olmadigi goruldu. Ozellikle cocuklarda asemptomatik enfeksiyon oraninin yetiskinlere gore daha yuksek oldugu bildirilmistir. Cocuklarda sarilik gorulme orani (ozellikle 6 yas altinda) %30 iken; adolesanlarda bu oran %70 olarak bildirilmistir (10). Bizim calismamizda sariligi olan hasta orani literaturu destekler nitelikteydi, ancak ozellikle non-spesifik semptomlar olan kusma, karin agrisi, ates ve halsizligin de hastaneye basvuru sebeplerinde onemli bir yer tuttugu goruldu. Ozellikle hastaligin dogal seyrinde, kulucka donemi sonunda (1549 gun) ozgul olmayan semptomlar goruldugunden ve sariligin genellikle bir hafta icinde ortaya cikmasindan dolayi bu tur hastalarin gozden kacabilecegi unutulmamalidir. Ozellikle karin agrisi ve kusma, ates sikayetleri ile gelen hastalarda ailede de hepatit hikayesi sorgulanmalidir. Bizim calismamiz da hastalarin beste birinde aile oykusunun olmasi bu yaklasimi dogrular nitelikteydi.

Hepatit A asisina ilk olarak 1995 yilinda lisans verilmistir ve 1 yas ustu cocuklara yapilabilmektedir. Hastanemize yatan hastalarin hicbirine hepatit A asisi yapilmamisti. Ancak hastalarimizin ortalama yatis suresinin 4 gun olmasi, hastanede yatis, tetkik ve tedavi masraflari, hepatit A enfeksiyonlarinin morbidite ve mortalitesi goz onune alindiginda hepatit A asisinin ozellikle cocuklara onerilmesi dusunulebilinir.

Hepatit A enfeksiyonu ile basvuran hastalarda ozellikle non-spesifik semptomlarin belirgin olabilecegi ve vakalarin neredeyse yarisinda sariligin olmadigi unutulmamalidir.

Cikar Catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadigini bildirmislerdir.

doi: 10.5152/ced.2011.02

Gelis Tarihi: 20.06.2010

Kabul Tarihi: 03.02.2011

Kaynaklar

(1.) Bell BP. Global epidemiology of hepatitis A: implications for control strategies. In: Margolis HS, Alter MJ, Liang J, Deinstag J, eds. Viral hepatitis and Liver Disease. London: International Medical Press, 2002: p. 9-14.

(2.) Wasley A, Miller JT, Finelli L. Surveillance for acute viral hepatitis United States, 2005. MMWR Surveill Summ 2007; 56: 1-24.

(3.) WHO (World Health Organization): Hepatitis A. World Health Organization. Department of Communicable Disease Surveillance and Response, http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/ HepatitisA_whocdscsredc2000_7.pdf.

(4.) Ozkinay F, Kurugol Z, Koturoglu G et al. The epidemiology of hepatitis A infection in the population of Bornova, Izmir. Ege Tip Dergisi 2007; 46: 1-6.

(5.) Baki A, Aynaci M, Koksal I. Prevalance of antibody to hepatitis A virus among children in Trabzon, Turkey. Infection 1993; 21:132-3.

(6.) Tasyaran MA, Akdag R, Akyuz M et al. Erzurum yoresi cocuklarinda fekal-oral bulasan hepatit viruslarinin seroprevalansi. Klinik Dergisi 1994; 7: 74-8.

(7.) Aldeniz C, Cavuslu S, Altunay H et al. Istanbul'da A ve E hepatitlerinin seroprevalansi. Viral Hepatit Dergisi 1998; 1: 31-6.

(8.) Akbulut A. HAV enfeksiyonu. ln: Kilicturgay K Ed. Viral Hepatit. Viral hepatitle savasim Dernegi, Bursa; 1998; p. 41-64.

(9.) Kara A, Parlakay AO, Akan A, Cengiz AB, Ceyhan M. Semptomatik Hepatit A ve Hepatit A Komplikasyonu Olarak Kolestatik Hepatit. J Pediatr Inf 2009; 3: 165-7.

(10.) Wasley A, Fiore A, Bell BP. Hepatitis A in the era of vaccination. Epidemiol Rev 2006; 28: 101-11.

Ilker Devrim [1], Seyma Memur [2], Zuhal Zivis [2], Ozlem Soylu [2], Ilker Gunay [2], Ceyhun Dizdarer [2], Nurettin Unal [2]

[1] Dr. Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Pediatrik Enfeksiyon Klinigi, Izmir, Turkiye

[2] Dr. Behcet Uz Cocuk Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Klinigi, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi:

Correspondence Address:

Dr. Ilker Devrim

Dr. Behcet Uz Cocuk

Hastaliklari ve Cerrahisi

Egitim ve Arastirma

Hastanesi, Pediatrik

Enfeksiyon, Klinigi

Izmir, Turkiye

Tel: +90 506 309 07 07

E-posta:

ilkerdevrim2003@yahoo.com
Sekil 1. Vakalarin mevsimlere gore dagilimi

ilkbahar   24.4
yaz        26.7
sonbahar   19.8
kis        29.1

Note: Table cree d'un diagramme en barres.
Gale Copyright: Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.