The efficacy and adverse effects of topiramate in add on therapy in children with intractable epilepsy/ Inatci epilepsili cocuklarda ek tedavi olarak topiramat etkinliginin ve yan etkilerinin degerlendirilmesi.
Abstract: Introduction: The aim of this study was to evaluate the efficacy and adverse effects of topiramate add on therapy in children with intractable epilepsy.

Materials and Method: The efficacy and adverse events of topiramate were evaluated in 166 children (67 girls, 99 boys). The classification of the epilepsies were as follows: partial 82 (49.4%), generalized 8 (4.8%), secondarily generalized 6 (3.8%), myoclonic 24 (14.5%) and epileptic syndromes 34 (27.7%). Topiramate was initiated at a daily dose of 0.5-1 mg/kg, up to an approximate daily dose of 9 mg/kg. The patients were assessed for the seizure frequency, duration and adverse events during the follow-up. Response to treatment was classified as good (complete, >75%), moderately (25-75%) and poor (0-25%).

Results: Response to treatment among 166 patients were as follows: 85 (51.2%) good, 39 (23.5%) moderately and 42 (25.3%) poor. The efficacy rates according to the seizure types were 45 (54.9%) good, 22 (26.8%) moderately, 15 (18.3%) poor for partial seizures; 8 (100%) good for generalized whereas 10 (41.7%) good, 4 (16.7%) moderately and 10 (41.7%) poor for myoclonic seizures. Generally topiramate appeared to be more effective in partial epilepsy than generalized and myoclonic epilepsy (p=0.008 and p=0.024). Adverse events were present in 33 patients (19.9%), mostly as somnolence (n=9, 5.4%). Topiramate was discontinued because of poor response in 33 patients (19.9%), severe adverse events in 4 (2.4%), increase in the frequency of seizures in 3 (1.8%) and long term seizure free follow-up in 2 (1.2%).

Conclusion: Topiramate seems to be highly effective and safe in intractable epileptic patients. However, the drug specific adverse events should always be kept in mind during the follow-up. (Journal of Current Pediatrics 2009; 7: 125-9)

Key words: Topiramate, childhood, intractable epilepsy, adverse event

Giris: Bu calismada cocukluk caginda direncli epileptik vakalarda ek ilac olarak topiramat tedavisinin etkinliginin ve yan etkilerinin degerlendirilmesi amaclanmistir.

Gerec ve Yontem: calismaya alinan 166 hasta (67 kiz, 99 erkek) topiramat etkinligi ve yan etkiler acisindan retrospektif olarak incelendi. Hastalarin 82'si (%49,4) parsiyel, 8'i (%4,8) generalize, 6'si (%3,8) sekonder generalize, 24'- (%14,5) myoklonik epilepsi tanisi alirken, 34 hasta (%27,7) epileptik sendrom sinifinda yer aldi. Topiramat dozu 0,5 mg/kg/g dozunda baslanarak ortalama 9 mg/kg/g'e cikildi. Hastalar her kontrol sirasinda nobet sikligi, suresi ve yan etkiler acisindan degerlendirildi. Ilacin etkinligi iyi (tam, >%75), kismi (%25-75) ve kotu (%0-25) seklinde sinisandirildi.

Bulgular: calismaya alinan 166 hastanin 85'inde (%51,2) iyi, 39'unda (%23,5) kismi ve 42'sinde (%25,5) kotu yanit elde edildi. Topiramat tedavisi ile parsiyel epilepsili hastalari n 45'inde (%54,9) iyi, 22'sinde (%26,8) kismi, 15'inde (%18,3) kotu yanit, generalize epilepsili hastalarin ise tumunde (n=8) iyi yanit alinirken myoklonik epilepsili hastalarin 10'unda (%41,7) iyi, 4'unde (%16,7) kismi ve 10'unda (%41,7) kotu yanit elde edildi. Genel olarak topiramat tedavisi parsiyel epilepsili hastalarda generalize ve myoklonik epilepsiye gore daha etkin bulundu (p=0,008, p=0,024). Topiramata bagli yan etki 33 hastada (%19,9) saptandi. En sik gorulen yan etki somnolans (n=9, %5,4) idi. Topiramat tedavisi 33 hastada (%19,9) yanit alinamamasi, 4 hastada (%2,4) ciddi yan etkinin gorulmesi, 3 hastada (%1,8) nobet artisi ve 2 hastada da (%1,2) uzun sureli nobetsiz izlem nedeniyle sonlandirildi.

Sonuc: Topiramatin inatci epileptik vakalarda ek tedavi olarak etkinliginin yuksek, ciddi yan etkilerinin olmamasi nedeniyle guvenilir oldugu gorulmustur. Inatci epilepsilerde ek tedavi olarak tercih edilebilecegi, ancak ilacin kendine ozgu yan etkileri acisindan yakin takip edilmesi gerektigi dusunuldu.

Anahtar kelimeler: Topiramat, cocukluk cagi, direncli epilepsi, ilac yan etki
Article Type: Author abstract
Subject: Epilepsy in children (Drug therapy)
Epilepsy in children (Patient outcomes)
Topiramate (Dosage and administration)
Topiramate (Complications and side effects)
Authors: Ozdemir, Ozlem
Okan, Mehmet
Beyazit, Aysun N.
Pub Date: 12/01/2009
Publication: Name: The Journal of Current Pediatrics Publisher: Galenos Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik ISSN: 1304-9054
Issue: Date: Dec, 2009
Geographic: Geographic Scope: Turkey Geographic Code: 7TURK Turkey
Accession Number: 218882611
Full Text: Giris

Cocukluk doneminde tekrarlayan konvulsiyonlar psikososyal gelisimde bozukluk, zeka kapasitesinde gerileme, davranis problemleri, okul uyumunda zorluklar ve yasam boyu yetersizlige yol acmaktadir (1,2). Bu nedenle konvulsiyonlarin uygun ve etkin bir sekilde tedavi edilmesi onem kazanmaktadir. Inatci epileptik vakalar, ozellikle bazi epileptik sendromlar klasik antikonvulzanlarla kontrol altina alinamamaktadir. Bu nedenle yeni antikonvulzanlara gereksinim duyulmaktadir (3). Bunlardan biri de, ana yapisina sulfamat eklenmis bir fruktoz molekulu olan topiramattir. Topiramat etkisini voltaj bagimli Na+ ve Ca++ kanallarinin blokaji, AMPA/kainat tipi glutamat reseptorlerinin inhibisyonu, GABA'ya bagimli Cl- kanallari nda acilma ve karbonik anhidraz enziminin inhibisyonu ile yapmaktadir (4,5). Her ne kadar topiramat parsiyel epilepsi ve generalize tonik klonik epilepsi icin onerilse de inatci her turlu epilepside kullanilmaktadir. Topiramati n West Sendromu, myoklonik astatik epilepsi ve Dravet Sendromu gibi epileptik sendromlarda ve refraktor status epileptikusta etkinligi cesitli calismalarla gosterilmistir (6-8). Bu calismada parsiyel, generalize epilepsili ve epileptik sendromlu, coklu antiepileptik ilaclarla tedaviye direncli hastalarda ilave topiramat tedavisi ile alinan sonuclar ve yan etkiler degerlendirildi.

Gerec ve Yontem

Uludag Universitesi Tip Fakultesi cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, cocuk Noroloji Bilim Dali'nda izlenen ve ek tedavi olarak topiramat kullanan 166 inatci epileptik hasta incelendi. calismaya alinan 166 hasta (67 kiz, 99 erkek, ort. yas 8,3 [+ or -] 4,8 yil; dagilim 3 ay-21 yil) topiramat etkinligi ve yan etkileri acisindan retrospektif olarak degerlendirildi. Epilepsi ve nobet tipi sinisamasi ILAE sinisamasina (1989) gore yapildi. Uc ve daha fazla antiepileptik ilaci tek tek veya kombinasyonlar halinde ve etkin serum seviyesinde olmasina karsin uc ay nobetsiz donemi olmayan, ortalama her ay bir nobet geciren hastalar direncli epilepsili hastalar olarak kabul edildi. Hastalarin 82'si (%49,4) parsiyel, 8'i (%4,8) generalize, 6'si (%3,6) sekonder generalize, 24'u (%14,5) miyoklonik epilepsi tanisi alirken, 13'u (%7,8) Lennox-Gastaut Sendromu, 27'si (%16,3) West Sendromlu, 3 hasta Uykuda Gelen Yavas Diken Dalga Statusu ve 1 hasta Rett Sendromu tanisi almisti. Konvulsiyonlarin baslamasindan bugune kadar gecen ortalama sure 6 yil 2 ay (dagilim 2 ay-20 yil) bulundu. Topiramat dozu 0,5-1 mg/kg/g baslanarak klinik izleme gore kademeli olarak 1-2 hafta ara ile artirilarak ortalama 9 mg/kg/gune cikildi ve ortalama kullanim suresi 20 [+ or -] 15 ay idi (Tablo 1). Erken donemde yan etkiler ortaya ciktiginda titrasyon suresi uzati ldi. Tum hastalardan calisilan tam kan sayimi, tam idrar tetkiki, karaciger, bobrek fonksiyon testlerinin sonuclari degerlendirildi. Birlikte kullanilan antiepileptik ilaclarin serum duzeylerine bakildi. Tum hastalara renal ultraso nografi yapildi. Hastalar her kontrol sirasinda nobet sikli gi, siddeti, suresi ve yan etkiler acisindan degerlendirildi. Ilacin etkinligi iyi (tam ve >%75), kismi (%25-75) ve kotu (%0-25) seklinde degerlendirildi.

SPSS 16.0 istatistik programi kullanarak degiskenler arasindaki iliskiler incelendi. Kategorik degisken sikliklari arasindaki farklar ki-kare testi ile arastirildi. Surekli degiskenler icin normal dagilim gostermeyenlerde Mann-Whitney U testi ile karsilastirildi. Ikiden fazla gruplarin karsilastirmasinda ise tek yonlu varyans analizi veya Kruskal Wallis testi kullanildi. Degiskenler arasindaki korelasyonlar Spearman korelasyon katsayilari kullanilarak hesaplandi. Anlamlilik duzeyi, a=0,05 (p<0,05) alindi.

Bulgular

Calismaya alinan 166 hastanin; 85'inde iyi (%51,2), 39'unda kismi (%23,5) yanit alinirken, 42 hastada (%25,3) kotu yanit elde edildi. Nobet tiplerine gore degerlendirildiginde parsiyel epilepsili 82 hastanin 45'inde (%54,9), generalize epilepsili 8 hastanin 8'inde (%100), sekonder generalize epilepsili 6 hastanin 4'unde (%66,7) ve epileptik sendromlu 46 hastanin 18'inde (%39,1) iyi yanit elde edildi (Tablo 2). Topiramata alinan yanitlar epilepsi tipleri acisindan degerlendirildiginde istatistiksel olarak farkliliklar saptandi. Topiramat parsiyel epilepside generalize ve myoklonik epilepsiye gore daha etkin bulunurken (p=0,008 ve p=0,024), epileptik sendromlar ve sekonder generalize nobetler acisindan bir farklilik saptanmadi (p=0,072 ve p=0,679). Generalize epilepsili hastalarin tumunde iyi yanit elde edildi. Ancak bu gruptaki hasta sayisi diger gruplara gore daha az idi. Epileptik sendromlar ile myoklonik ve sekonder generalize epilepsi arasinda da istatistiksel bir fark saptanmadi (p=0,487 ve p=0,158). West Sendromu'nda valproik asit ve ACTH ile klasik tedavinin ardindan ikinci ilac olarak ya da diger yardimci ilaclardan sonra kullanilmasi kiyaslandiginda ikinci ilac olarak tercih edildiginde daha etkin oldugu goruldu (p=0,022). Topiramat kullanim suresi ve etkinlik acisindan epilepsi tipleri arasinda anlamli bir iliski saptanmadi (Tablo 3). Topiramata bagli yan etki toplam 33 hastada (%19,9) gozlendi. calisma suresince saptanan yan etkiler Tablo 4'te gosterildi. Yan etkiler ile topiramat kullanim dozlari, kullanim suresi ve yas arasinda anlamli bir farklilik saptanmadi (p=0,260, p=0,179 ve p=0,602). Topiramat tedavisi 33 hastada yetersiz yanit alinmasi, 4 hastada ciddi yan etkinin gorulmesi, 3 hastada nobet artisi ve 2 hastada da uzun sureli nobetsiz izlem nedeniyle sonlandirildi.

Tartisma

Yapilan kontrollu klinik calismalarla topiramatin genis spektrumlu nobet tiplerinin tedavisinde etkili ve iyi tolere edilen bir ilac oldugu gosterilmistir (9-11). Topiramat hizli absorbsiyon, uzun etki suresi ve diger antikonvulzanlarla az etkilesimi olan uygun bir farmakokinetik profil gosterir (12).

Topiramat ile ilgili calismalar daha cok eriskinlerde yapilmakla birlikte, bu calismalarda tedavi etkinlik oranlari nin %40-50 arasinda yer aldigi ve ozellikle inatci parsiyel nobetlerde ek ilac olarak generalize nobetlere gore daha etkili oldugu gorulmektedir (4,5,13,14). Esas olarak parsiyel nobetlerde etkili oldugu bilinmekle birlikte sekonder generalize nobetlerde de etkili oldugu gosterilmistir (15). Epileptik sendromlarda ise etkinlik degisik oranlarda yer almaktadir (16). Ilacin etkinligi Lennox Gestaut Sendromu'nda %25-75, West Sendromu'nda ise %40-85 arasinda degismektedir (13,17,18). Topiramatin Uykuda Gelen Diken Dalga Statusu'nda kullanimi ile ilgili yapilan calismalar oldukca sinirlidir. Bir calismada 9 ve 10 yaslarinda iki erkek hastada topiramat kullanimi sonucunda bir hastanin nobetsiz izlendigi, her ikisinin de uykudaki EEG'lerinin normale dondugu bildirilmistir (19). calismamizda tum hastalar degerlendirildiginde %51,2 oraninda iyi yanit elde edildi. Diger calismalarda oldugu gibi parsiyel epilepsili hastalarda daha iyi yanit alindigi gorulmekle birlikte gruplar arasinda hasta sayilarinin dagiliminin esit olmadigi dikkate alinmalidir. Epileptik sendromlu hastalarda %39,1 oraninda iyi yanit alindi. West Sendromlu vakalarda yanitin Lennox Gestaut Sendromu'na gore daha etkili oldugu goruldu. West Sendromu'nda klasik tedaviye ek olarak 2. ilac olarak kullanildiginda daha etkin oldugu gorulmustur. Daha ileri donemlerde tercih edildiginde yanitin daha kotu olmasinin nedeni bu vakalarin nobetlerinin direncli olma ihtimaline baglanabilir. Bununla birlikte West Sendromu'nda klasik tedavi ile nobet kontrolu saglanamadiginda topiramatin erken donemde tercih edilebilecegi dusunulebilir. Uykuda Gelen Diken Dalga Statuslu 3 hastanin birinde tedaviye yanit alinamadigi icin ilac kesilirken, iki hasta nobetsiz olarak takip edilmekte ancak EEG patolojileri devam etmektedir.

Yapilan calismalarda maksimal etkinligin elde edildigi doz ile ilgili degisik sonuclar elde edilmistir. Bir calismada bu doz 2,5-7,5 mg/kg/g bulunurken bir baska calismada daha genis bir aralikta 1,2-12 mg/kg/g olarak bildirilmistir (17,20). Ayrica daha dusuk dozlarda da (2,5-5 mg/kg/g) etkili bulundugu ve zaman icinde etkinligin arttigi gosterilmistir (17). Bu calismada topiramat doz araligi 4-9 mg/kg/gun olarak bulunmus ve doz artisi ile birlikte etkinlik arasinda bir farklilik olmadigi gorulmustur.

Topiramat kognitif disfonksiyon disinda iyi tolere edilebilen bir ilactir (20). Diger antikonvulzanlarla karsilastirildiginda, dokuntu, hematolojik reaksiyonlar ve hepatotoksisite gibi ciddi yan etkileri cok azdir. Siklikla somnolans, konsantrasyon guclukleri ve davranis degisiklikleri gibi merkezi sinir sistemi yan etkileri yaninda, anoreksi ve kilo kaybi bildirilmistir (4,13). Bir calismada kognitif disfonksiyon ve kilo kaybi en sik (%28) gorulen yan etki olarak bildirilmistir (17). Bizim calismamizda da benzer sekilde en sik somnolans goruldu. Istahsizlik, kilo kaybi ve kusma gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkiler ikinci sirada yer aldi. Afazi, kelime bulmada gucluk gibi konusma bozukluklari daha cok eriskinlerde goruldugu bildirilmekle birlikte calismamizda 3 hastada konusma bozuklugu goruldu. Topiramata bagli gelisen onemli ancak nadir yan etkilerden biride nefrolithiasistir. Serebral palsi gibi fiziksel aktivitesi kisitli bazi vakalarda risk belirgin hale gelebilir. Renal tas olusumunun karbonik anhidraz enziminin inhibisyonu ile ortaya ciktigi dusunulmektedir. Literaturde topiramat kullaniminin renal tas olusumunu normal populasyona gore 2-4 kat arttirdigi bildirilmistir. Saptanan taslarin cok buyuk bir cogunlugu kalsiyum fosfat taslaridir (4,16). Bir calismada topiramat kullanan hastalarda renal tas sikligi %1,5-2 olarak belirtilmistir (21). calismamizda nefrolithiyaz 2 hastada goruldu. Bol hidrasyon onerilerinde bulunarak, yakin takip altinda tedavilerine devam edildi. Yan etkiler ilacin titrasyon hizi ve coklu ilaclarla tedaviden etkilenmektedir. cocuklarda bu etkilerin zaman icinde azaldigi gorulmustur. Yan etkiler ilac kesimini gerektirecek kadar ciddi boyutlara da ulasabilmektedir (3). calismalarda ilac kesimine neden olacak yan etkiler cogunlukla somnolans, asiri kusma ve kilo kaybi, nobette artis ve bir calismada da hipertermi olarak bildirilmistir (3-5,13). Bu calismada somnolans, asiri kusma ve nobet artisi nedeniyle 7 hastanin tedavisi kesilmistir. Antiepileptik ilaclarin nobet artisina neden olabilecegi bilinmektedir. Topiramat da %0-17 oraninda nobet artisina neden olabilir (4,17). calismamizda da 3 hastada (%1,8) nobet artisi gozlenmistir. Anhidroz veya hipohidroz ve buna bagli hipertermi ve enfeksiyona yatkinlik topiramatin yan etkileri arasindadir. Karbonik anhidraz enzim inhibisyonuna bagli oldugu dusunulen hipertermi uzamis atese neden olabilmektedir (3,22). cesitli calismalarda %12-25 oraninda topiramat tedavisine bagli ates ve enfeksiyon ataklarinda artis olduguna deginilmistir (4,6). calismamizda hipertermi yakinmasi olan hasta olmamakla birlikte uzamis atesle gelen hastalarda bu yan etki her zaman akilda tutulmalidir. Enfeksiyon ataklarinda da artisa neden oldugu icin ayirici tani cok iyi yapilmalidir.

Sonuc olarak bu calismada topiramatin inatci epileptik vakalarda ek tedavi olarak etkinliginin yuksek, ciddi yan etkilerinin olmamasi nedeniyle guvenilir oldugu gorulmustur. Inatci epilepsilerde on siralarda tercih edilebilece gi, ancak ilacin kendine ozgu yan etkileri acisindan da yakin izleme alinmasi onerilebilir.

Kaynaklar

(1.) Commission on Antiepileptic drugs of the International League Against Epilepsy. Guidelines for antiepileptic drug trails in children. Epilepsia 1994; 35:94-100.

(2.) Binnie CD. Cognitive impairment: is it inevitable? Seizure 1994; 3:17-22.

(3.) Yilmaz K, Tatli B, Aydinli N, caliskan M, Ozmen M. cocukluk cagi epilepsilerinde topiramatin etkinligi. Epilepsi 2003; 9:151-4.

(4.) Ritter F, Glauser TA, Elterman RD, Wyllie E. Effectiveness, tolerability, and safety of topiramate in children with partial-onset seizures. Topiramate YP Study Group. Epilepsia 2000; 41:82-5.

(5.) Levisohn PM. Safety and tolerability of topiramate in children. J Child Neurol 2000; 15:22-6.

(6.) Glauser TA. Topiramate use in pediatric patients. Can J Neurol Sci 1998; 25:8-12.

(7.) Sachdeo RC, Glauser TA, Ritter F, Reife R, Lim P, Pledger G. A double blind, randomized trial of topiramate in LennoxGastaut syndrome. Topiramate YL Study Group. Neurology 1999; 52:1882-7.

(8.) Aykutlu E, Baykan B, Gurses C, Bebek N, Buyukbabani N, Gokyigit A. Add-on therapy with topiramate in progressive myoclonic epilepsy. Epilepsy Behav 2005; 6:260-3.

(9.) Faught E, Wilder BJ, Ramsay RE. Topiramate placebocontrolled dose-ranging trial in refractory partial epilepsy using 200-,400-, and 600-mg daily dosages. Topiramate YD Study Group. Neurology 1996; 46:1684-90.

(10.) Christensen J, Andreasen F, Poulsen JH, Dam H. Randomized, concentration-controlled trial of topiramate in refractory partial epilepsy. Neurology 2003; 61:1210-8.

(11.) Biton V, Montouris GD, Ritter F. Randomized, placebo-controlled study of topiramate in primary generalized tonicclonic seizures. Topiramate YTC Study Group. Neurology 1999; 22:1330-7.

(12.) Rosenfeld WE, Doose DR, Walker SA. A study of topiramate pharmacokinetics and tolerability in children with epilepsy. Pediatr Neurol 1999; 20:339-44.

(13.) Mikaeloff Y, de Saint Martin A, Mancini J, Peudenier S, Pedespan JM, Vallee L. Topiramate: efficacy and tolerability in children according to epilepsy syndromes. Epilepsy Res 2003; 53:225-32.

(14.) Jette N, Hemming K, Hutton JL, Marson AG. Topiramate add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2008; (3):CD001417.

(15.) Pledger G, Reife RA, Lim P, Karim R. Overview of topiramate efficacy from adjunctive therapy trials. Epilepsia 1995; 35:150.

(16.) Glauser TA. Preliminary observations on topiramate in pediatric epilepsies. Epilepsia 1997: 38:37-41.

(17.) Moreland EC, Griesemer DA, Holden KR. Topiramate for intractable childhood epilepsy. Seizure 1999; 8:38-40.

(18.) Glauser TA, Clark PO, Strawsburg R. A pilot study of topiramate in the treatment of infantile spasms. Epilepsia 1998; 39:1324-8.

(19.) Garcia-Penas JJ. Antiepileptic drugs in the treatment of autistic regression syndromes. Rev Neurol 2005; 40:173-6.

(20.) Coppola G, Caliendo G, Terracciano MM, Buono S, Pellegrino L, Pascotto A. Topiramate in refractory partialonset seziures in children, adolescents and young adults: a multicentric open trial. Epilepsy Research 2001; 43:255-60.

(21.) Natsch S, Hekster YA, Keyser A, Dekers CL, Meinardi H, Renier WO. Newer anticonvulsant drugs: role of pharmacology, drug interactions and adverse reactions in drug choice. Drug Safety 1997; 17:228-40.

(22.) Ben-Zeev B, Watemberg N, Augarten A, Brand N, Yahav Y, Efrati O, et al. Oligohydrosis and hyperthermia: pilot study of a novel topiramate adverse effect. J Child Neurol 2003; 18:254-7.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Ozlem Ozdemir

Uludag Universitesi Tip Fakultesi

cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali

cocuk Noroloji Bilim Dali

16059 Gorukle, Bursa, Turkiye

Tel.: +90 224 295 04 31

Faks: +90 224 442 81 43

E-posta: oozdemir2003@yahoo.com

Geliss Tarihi/Received: 05.10.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 23.11.2009

[c] Guncel Pediatri Dergisi, Galenos Yayincilik tarafindan basilmistir. Her hakki saklidir.

[c] The Journal of Current Pediatrics, published by Galenos Publishing. All rights reserved.

Ozlem Ozdemir, Mehmet Okan, Aysun N. Beyazit *

Uludag Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali Cocuk Noroloji Bilim Dali, Bursa

* Uludag Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Bursa, Turkiye
Tablo 1. Hastalarin ozellikleri

Hasta sayisi                   166
 Erkek                      99
 Kiz                       67
Ortalama yai             8,3 [+ or -] 4,8 (3 ay-21 yil)
Epilepsi tipi (%)
Parsiyel                    82 (%49,4)
Generalize                   8 (%4,8)
Sekonder Generalize               6 (%3,6)
Myoklonik                   24 (%14,5)
Epileptik sendromlar              46 (%27,7)
Lennox Gestaut Sendromu            13 (%7,8)
West Sendromu                 29 (%16,3)
Uykuda Gelen Elektriksel Status         3 (%1,8)
Epileptikus
Rett Sendromu                  1 (%0,6)
Ortalama epilepsi suresi         6 yil 2 ay (2 ay-20 yil)
Ortalama topiramat kullanim suresi     20 [+ or -] 15 ay
Ortalama topiramat dozu             9 mg/kg/gun

Tablo 2. Hastalarimizin dagilimi ve topiramat tedavisine
verdikleri yanitlar

Etkinlik      Tumu   Parsiyel  Generalize   Sekonder
          (%)    (%)     (%)   Generalize (%)

Iyi (tam, >%75)   85    45      8       4
         (%51,2)  (%54,9)   (%100)     (%66,7)
Kismi (%25-75)   39    22      --       1
         (%23,5)  (%26,8)           (%16,7)
Kotu (%0-25)    42    15      --       1
         (%25,3)  (%18,3)           (%16,7)

Etkinlik     Miyoklonik  Epileptik
           (%)   Sendrom (%)

Iyi (tam, >%75)   10      18
          (%41,7)   (%39,1)
Kismi (%25-75)    4      12
          (%16,7)   (%26,1)
Kotu (%0-25)     10      16
          (%41,7)   (%34,8)

Tablo 3. Epilepsi tipine gore ortalama topiramat kullanim sureleri
(ay) ve etkinlik iliikisi

Epilepsi Tipi       Topiramat kullanim suresi   r    p

Parsiyel          20,86 [+ or -] 15,86   0,093  0,406
Generalize         21,00 [+ or -] 13,39   0,085  0,842
Epileptik Sendromlar
West Sendromu        18,43 [+ or -] 13,97   0,180  0,349
Lennox Gestaut Sendromu   20,71 [+ or -] 12,86   0,440  0,132
Myoklonik          18,25 [+ or -] 17,88   0,161  0,451
Sekonder generalize     35,16 [+ or -] 19,94   0,708  0,115

r = korelasyon katsayisi

Tablo 4. Yan etkiler

Yan etki      Sayi  Yuzde

Uyku hali       9   5,4
Unutkanlik      2   1,2
Hircinlik       4   2,4
Kilo kaybi      5   3,0
Kusma         5   3,0
Konusma bozuklugu   3   1,8
Nefrolithiyaz     2   1,2
Nobet artisi     3   1,8
Gale Copyright: Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.