The diagnostic characteristics of pediatric non-Hodgkin lymphoma patients/ Cocukluk cagi Hodgkin disi lenfomalarinda tanisal ozellikler.
Abstract: Introduction: The aim of this study is to evaluate admissonal clinical and laboratory characteristics of pediatric non-Hodgkin lymphoma (NHL) patients who are treated in our department.

Materials and Method: Data of pediatric NHL patients were reviewed retrospectively. Age, sex, history of disease, histopathological classification, localization of mass, stage, and a number of laboratory tests were recorded.

Results: One hundred eighteen NHL patients were included. The mean age of the patients was 8.2[+ or -]3.9 (median 8.6) years. While the patients under 5 years constituted 31.3% of all, the ratio of patients under 3 years was 12.7%. Male to female ratio was 4.3. The evaluation according to the stages of the disease showed that 4.2% of patients were stage II, 78% were stage III and 17.8% were stage IV. Thirty nine percent of patients presented with abdominal mass and 24.6% were with mediastinal mass. Primary peripheral lymph node originated disease was seen in 14.4%; nasopharynx, Waldeyer ring and tonsils were involved in 11.9% and paranasal sinuses and facial bones in 5.1%. The rest was localized in paravertebral region and central nervous system (5.1%). The symptomatic period before admission was ranged between 2 days and 52 weeks (mean 6.3[+ or -]7.8 weeks). The most common symptom was swelling due to underlying lymphadenopathies or mass (57%). Forty percent of patients presented with abdominal distension, 33% with dyspnea, and 29% with cough. Systemic symptoms like fever, weight loss and malaise were found in 43% of patients. High lactate dehydrogenase (LDH) levels were found in 60% of patients.

Conclusion: Incidence, clinical and histopathological features of childhood NHL show regional differences. Our results revealed that 95.8% of patients had advanced stage disease, the patients under five years mostly presented with abdominal mass and the older children with mediastinal and nodal involvement. The history lasted less than two months in 85% of patients. (Journal of Current Pediatrics 2009; 7: 111-6)

Key words: Lymphoma, childhood, lactate dehydrogenase

Giris: Bu calismanin amaci merkezimizde tedavi edilen 18 yasindan kucuk Hodgkin disi lenfomali (HDL) hastalarin ilk basvurudaki ozelliklerini tanimlayarak tanisal onemi olan verileri belirlemektir.

Gerec ve Yontem: HDL tanisi alan cocuklarin kayitlari retrospektif olarak degerlendirildi. Yas ve cinsiyet, tumor yerlesimi, ilk basvuru yakinmalari, semptomlarin suresi, histopatolojik alt grubu, hastaligin evresi ve bazi laboratuvar degerleri kaydedildi.

Bulgular: HDL tanisi alan 118 hastada ortalama yas 8,2[+ or -]3,9 yil (median 8,6 yil) bulundu. Cocuklarin %31,3'u bes yasindan kucuk ve %12,7'si ilk uc yasta idi. Erkek/kiz orani 4,3 idi. Hastaligin evresi olgularin %4,2'sinde evre 2, %78'inde evre 3 ve %17,8'inde evre 4 olarak belirlendi. HDL'li cocuklarin %39'unda abdominal kitle ve %24,6'sinda mediastinal kitle mevcuttu. Periferik lenf dugumlerinden baslayan HDL %14,4; nazofarenks, Waldeyer halkasi ve tonsillerde yerlesim %11,9; orbita, paranazal sinusler ve yuz kemiklerinde yerlesim ise %5,1 bulundu. Diger tumorler paravertebral bolgede ve santral sinir sisteminde yerlesmekte idi (%5,1). Yakinmalarin suresi iki gun ile 52 hafta arasinda degismekte olup, ortalama sure 6,3[+ or -]7,8 hafta bulundu. HDL'li cocuklarda en sik yakinma lenfadenopati ve ailenin farkedebildigi sislik veya kitle bulunmasi idi (%57). Hastalarin %40'inda karin sisligi, %33'unde nefes darligi ve %29'unda oksuruk yakinmasi vardi. Ates, kilo kaybi, istahsizlik ve halsizlik gibi genel belirtiler ortalama %43 olguda mevcuttu. HDL tanisinda tumor yukunu gosteren LDH yuksekligi hastalarin %60'inda gozlendi.

Sonuc: Cocuklarda HDL'lerin sikligi, klinik ve histopatolojik ozellikleri bolgesel farkliliklar gosterir. Veriler merkezimize gelen hastalarin %95,8'inin ileri evrede tani aldigini ve bes yasindan once abdominal, buyuk cocuklarda ise mediastinal ve nodal hastalik bulgulari nin fazla oldugunu gostermektedir. Olgularin %85'inde iki aydan kisa suren yakinmalar mevcuttur. (Guncel Pediatri 2009; 7: 111-6)

Anahtar kelimeler: Lenfoma, cocukluk cagi, laktik dehidrogenaz
Article Type: Author abstract
Subject: Non-Hodgkin's lymphomas (Diagnosis)
Non-Hodgkin's lymphomas (Care and treatment)
Non-Hodgkin's lymphomas (Research)
Authors: Sevinir, Betul
Demirkaya, Metin
Pub Date: 12/01/2009
Publication: Name: The Journal of Current Pediatrics Publisher: Galenos Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik ISSN: 1304-9054
Issue: Date: Dec, 2009
Topic: Event Code: 310 Science & research
Geographic: Geographic Scope: Turkey Geographic Code: 7TURK Turkey
Accession Number: 218882609
Full Text: Giris

Gelismis ulkelerde riske uygun tedaviler ile Hodgkin disi lenfoma (HDL) saptanan cocuklarda sagkalim %80-90'a ulasmaktadir (1). Lenfomalarin sikligi ve klinik ozellikleri ulkeden ulkeye farklilik gostermektedir. Bati Avrupa ve Kuzey Amerika'da cocuklarda ucuncu sikliktaki maliyn tumordur. Ulkemizde ise ikinci sirada oldugu bilinmektedir (2-4). HDL'nin klinik ozellikleri tumorun yerlestigi bolgeye ve hastaligin evresine bagli olarak degisir. Histopatolojik alt grup da davranis bicimine etkilidir.

Bu calismanin amaci merkezimizde tedavi edilen 18 yasindan kucuk HDL'li hastalarin ilk basvurudaki ozelliklerini tanimlayarak tanisal onemi olan verileri belirlemektir.

Gerec ve Yontem

Bu calismada Uludag Universitesi Tip Fakultesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dali'nin 01.01.1997-31.12.2008 tarihleri arasindaki hasta kayitlari retrospektif olarak degerlendirildi. HDL tanisi alan cocuk ve ergenlerin verileri calismaya alindi. Hastalarin yas ve cinsiyeti, tumor yerlesimi, ilk basvuru yakinmalari, semptomlarin suresi ve histopatolojik gruplar belirlendi. Hastaligin evresi (St Jude evreleme sistemine gore), tam kan sayimi ve serum laktik dehidrogenaz (LDH) degeri 500 UI/L'den yuksek olan hastalar kaydedildi. Yas ve yakinma suresi ortalama ve standart sapma ile verildi. Saptanan yakinma ve bulgular yuzde olarak belirtildi. Yakinmalarin tumor yerlesimine, yas gruplari ve cinsiyete gore dagilimlari ki-kare testi ile ortalama degerler iki ortalama arasindaki farkin onemlilik t-testi ile karsilastirildi. Istatistiksel karsilastirma SPSS istatistik programi (versiyon 10.0) ile yapildi.

Bulgular

Bu seride HDL'li 118 cocugun verileri degerlendirildi. Hastalarin baslica demografik ve klinik ozellikleri Tablo 1'de ozetlendi.

Hastalarin ortalama tani yasi 8,2[+ or -]3,9 yil (median 8,6 yil; sinirlar 10 ay-17,5 yil) bulundu. Cocuklarin %31,3'u (n:37) bes yasindan kucuk ve %12,7'si (n:15) ilk uc yasta idi. Oniki yasindan buyuk olanlar (n:29) grubun %24,6'sini olusturdu. En genis grup 6-12 yas arasindaki cocuklardan olustu (%44,1; n:52). Cocuklarin %81'i (n:96) erkek, %19'u (n:22) kiz olup erkek kiz orani 4,3 idi. Kiz cocuklarda ortalama tani yasi 8,4[+ or -]3,8 yil, erkeklerde 8,2[+ or -]4,3 yil olarak gozlendi (p=0,78). HDL'lerin yas gruplari ve cinsiyete gore dagilimi fiekil 1'de verildi. Butun yaslarda erkeklerde daha sik oldugu gozlendi.

Hastaligin evresi olgularin %4,2'sinde evre 2, %78'inde evre 3 ve %17,8'inde evre 4 olarak belirlendi. Evre 1 olan hasta yoktu.

HDL'li cocuklarin %39'unda (n:46) abdomende kitle mevcuttu. Abdominal kitle ile gelen bir hastada primer bobrek lenfomasi tanimlandi. Mediastinal kitle ile gelen olgular %24,6 (n:29), periferik lenf dugumlerinden baslayan HDL olgulari %14,4 (n:17) oraninda gozlendi. Bu hastalarin %70'inde (n:12) sadece servikal bolgeden, %18'inde (n:3) servikal ve aksiller lenf dugumlerinden, %12'sinde (n:2) inguinal lenf dugumlerinden gelisen HDL tanimlandi. Nazofarenks, Waldeyer halkasi ve tonsillerde yerlesen HDL'ler grubun %11,9'unu (n:14) olusturdu. Orbita, paranazal sinusler ve yuz kemiklerinde kitlesi olan cocuklar %5,1 (n:6) oraninda bulundu. Diger tumorler paravertebral bolgede (n:4) ve santral sinir sisteminde (n:2) yerlesmekte idi (%5,1) (fiekil 2). HDL yerlesimine gore ortalama tani yaslari Tablo 2'de ozetlendi. Yas ortalamalari arasinda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Ikili gruplar icin karsilastirmalarin her biri icin p>0,05). Bununla birlikte abdominal ve orbital lenfomalarda yas ortalamasi genel gruba gore daha kucuk bulundu (p=0,05). Ilk bes yastaki cocuklarda abdominal, paravertebral ve orbital yerlesim daha sik goruldu. Abdominal lenfomalarin %40'i, orbital paranazal lenfomalarin %30'u, paravertebral lenfomalarin yarisi bes yasindan kucuklerde saptandi. Buna karsilik mediastinal yerlesimlilerin %17'si, tonsil ve Waldeyer halkasinda yerlesen HDL'lerin %7'si ilk bes yasta tanimlandi (Sekil 3).

[FIGURE 1 OMITTED]

Mediastinal HDL'lerin %52'si 6-12 yas arasinda, %31'i 12 yasindan buyuklerde goruldu. Abdominal veya mediastinal kitle olmadan periferik lenf dugumlerinde gozlenen HDL olgularinin %47'si 6-12 yas arasinda, %30'u daha buyuk cocuklarda tanimlandi. Benzer sekilde nazofarenks, Waldeyer halkasi ve tonsillerde HDL olan hastalarin %50'si 6-12 yas arasinda, %43'u 12 yasindan buyuktu (fiekil 3). HDL'de tumor yerlesimi acisindan cinsiyet farki gozlenmedi.

Hastalarin HDL tanisi almasina neden olan yakinmalari n suresi iki gun ile 52 hafta arasinda degismis olup, ortalama sure 6,3[+ or -]7,8 hafta bulundu. Olgularin %27,5'i iki haftadan kisa, %57'si dort haftadan kisa yaki nma suresi ile basvurdu. Iki aydan uzun yakinmasi olan hasta orani %15, uc aydan uzun yakinmasi olanlari n orani ise %6 bulundu. Tumor yerlesimine gore yaki nma sureleri Tablo 2'de, hastalarin baslica basvuru yakinmalari Tablo 3'de ozetlendi.

HDL'li cocuklarda en sik yakinma lenfadenopati ve ailenin farkedebildigi sislik veya kitle bulunmasi idi. Bu yakinmalar olgularin %57'sinde tanimlandi. Bas-boyun, aksilla ve inguinal bolgede lenfadenopati hastalarin %57'sinde vardi. Hastalarin %47'sinde karin agrisi, gogus kafesinde agri, sirt ve bel agrisi mevcuttu. Abdominal HDL tanimlanan 46 cocuktan 11'inde (%23,9) invajinasyon tanimlandi. Primer santral sinir sistemi HDL'si tanimlanan bir cocukta basagrisi tek yakinma idi. En sik gozlenen diger yakinmalar hastalarin %40'inda karin sisligi, %33'unde nefes darligi ve %29'unda oksuruk idi. Bu yakinmalarin primer lenfoma yerlesimine gore dagilimi Tablo 4'te ozetlendi. Abdominal HDL icin karin sisligi, karin agrisi, kusma ve solunum sikintisi baslica anlamli yakinmalar olarak saptandi (her biri icin p=0,0001). Mediastinal HDL grubunda oksuruk, nefes darligi ve lenfadenopatiler en sik gorulen yakinmalardi (her biri icin p=0,001). Periferik lenf dugumlerinde yerlesen butun HDL'lerde lenfadenopati ve tum paravertebral HDL olgularinda radikuler tarzda agri mevcuttu (p=0,0001, p=0,001). B hucreli HDL olgularinda ortalama yakinma suresi 4,57[+ or -]2,97 hafta, lenfoblastik lenfomalarda 7,97[+ or -]10,41 hafta olarak gozlendi. Fark anlamli bulunmadi (p=0,18).

Ates, kilo kaybi, istahsizlik, halsizlik gibi genel belirtiler ortalama %43 olguda mevcuttu. Bu yakinmalarin sikligi lenfoma yerlesimine gore %29-%66 arasinda gozlendi ancak yuzdeler arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmadi (p=0,8). HDL'li cocuklardan %18'i tek yakinma veya bulgu ile, %19'u iki yakinma ile basvurdu. Olgularin %30'unda uc, %33'unde dort ve daha fazla ana yakinma tanimlaniyordu.

Hastalarin %37'sinde hemoglobin 11 gr/dl'den dusuk bulundu. HDL tanisinda tumor yukunu gosteren LDH yuksekligi hastalarin %60'inda (>500 UI/L) tanimlandi. Abdomen ve Waldeyer halkasinda yerlesen HDL'lerde LDH yuksekligi %76 ve %71 oraninda olup diger tumor yerlesimlerine gore bu oranlar anlamli olarak yuksekti (p=0,002).

[FIGURE 3 OMITTED]

Tartisma

Cocuklarda HDL'lerin sikligi kadar, klinik ve histopatolojik ozellikleri de bolgesel farkliliklar gostermektedir. HDL gelismekte olan ulkelerde, Orta Dogu ve Akdeniz ulkelerinde daha fazladir (4-7). Turk Pediatrik Onkoloji Grubu ve Turk Pediatrik Hematoloji Dernegi'nin ortak kayit verilerine gore lenfomalar cocuklarda pediatrik tumorlerin %18,6'sini olusturmustur (4). Sik gorulmeleri kadar basariyla tedavi edilebilmesi de onemlidir. Bu calismadaki veriler merkezimize gelen hastalarin %95,8'inin evre 3 ve 4 olarak yaygin hastalik asamasinda oldugunu gostermektedir. Bu bulgu ulkemizdeki diger merkezlerin bulgulariyla ortusmektedir (3,8,9). Hastali gin biyolojik ozellikleri baslangictan itibaren yaygin hastalik gelismesine uygundur. Ancak baslangic yakinmalari nin ozgul olmamasi da tani alma suresini etkileyebilir. Hekimlerin ilk belirti ve bulgularla HDL dusundurecek ozellikleri ayirt etmeleri onemlidir.

Bu seride ortalama tani yasi 8,2[+ or -]3,9 yil olan 118 cocugun verileri bu bakis acisindan degerlendirildi. Butun yas gruplarinda erkeklerde daha sik gelistigi ve kizlara oranla 4,3 kat fazla oldugu bolgemizde de goruldu. Erkeklerde daha sik olmasi ve endustrilesmis ulkelerdekinden daha erken yaslarda gorulebilmesi, ulkemizde HDL'nin ilk hatirlanacak epidemiyolojik ozelligi olarak desteklendi (3). Olgularin %31,3'unun ilk bes yasta tani aldigi gozlendi. Bolgemizde ozellikle ergenlik donemindeki hastalarin yetiskin onkoloji merkezlerine sevk edildi gi gorulmektedir. Bu cocuklarin pediatrik onkolojiye yonlendirilmesi son bes yilda artmistir. Sevk zincirindeki gecmis yillara ait farkliliklar nedeniyle bu seride ilk bes yastaki hasta oraninin goreceli olarak yuksek bulunmasi mumkundur.

En sik tumor yerlesimi olgularin %39'unda abdominal bolge, %25 kadarinda mediastendi. HDL'de tumor yerlesimi ve histopatolojik ozelliklerin baglantili olusu ve olgularin %60'dan fazlasinin B-hucreli HDL olmasi bu dagilimi etkilemektedir. Ulkemizde cocuklarda HDL'nin en sik yerlesim bolgeleri abdomen ve mediastendir. Olgularimiz bu genel ozellige uygun bulundu. Bu seride cenede kitle ile gelen B-hucreli lenfoma orani %2,5 kadardir. Burkitt lenfomalarin baslica abdominal yerlesimde oldugu, eski dekadlarda endemik Burkitt lenfoma ozellikleri ile sporadik olgular arasinda gecisi yansitan oranlar bildirilmis, son yillarda ise baslica abdominal yerlesim rapor edilmistir (3,10). Gozlemledigimiz dagilim hem ulkemizdeki hem de baska merkezlerdeki dagilima benzemektedir. Abdominal kitlelerde barsak duvar kalinlasmasi saptanmasi veya asit olusumu HDL icin uyarici ozelliklerdir (3,8-11). Ekstranodal hastali k bulgularinin sik gorulusu dikkat cekicidir.

Lenf dugumu, nazofarenks ve tonsil bolgesi, orbita ve paranazal sinusler birlikte dusunuldugunde ucuncu en sik yerlesim bas ve boyun bolgesidir. Kucuk cocuklarda sik gorulen abdominal HDL'nin yerini buyuk cocuklarda mediasten, lenf dugumleri ve Waldeyer halkasindan gelisen lenfomalara biraktigi serimizde gozlenmektedir.

Verilerimiz karin sisligi, lenfadenopati, gogus duvari nda sislik, ekzoftalmus, tonsil asimetrisi gibi bulgulardan en az birinin hastalarin en az %80'inde saptanabildi gini ortaya koymaktadir. Tam fizik muayene bircok cocukta on taniyi dusundurecek niteliktedir. Yakinmalari n ozgul olmamasi hekimlerin dikkatli davranmasini gerektirir. Hastalarimizda ortalama yakinma suresi 6,3[+ or -]7,8 haftadir. Olgularin yalnizca %6'sinda uc aydan uzun yakinma tanimlanmistir. Hastalarin %85'inde yakinmalarin sekiz haftadan kisa oldugu, abdominal ve paravertebral lenfomalarda ve B-hucreli HDL olgularinda 4 hafta kadar oldugu gozlenmistir. Abdominal HDL'li hastalarin %24 kadari invajinasyon bulgulari ve akut tablo ile basvurmustur. Agri, solunum guclugu, intestinal obstruksiyon gibi onkolojik acil durumlar daha erken tani almayi saglarken bazi hastalarda tani suresi uzayabilir. Lenfadenopati, kemik ve eklem bulgulari on planda olan cocuklarda HDL tanisinin oncelikle dusunulmedigi, kollajen doku hastaliklari, tuberkuloz gibi daha kronik nedenlerin arastirildigi bircok cocukta gozlenmektedir. Bu nedenle ilerleyici bulgular ve ilk tedaviye yanitsiz kalan butun cocuklarda onkolojik hastaliklar ayirici tanida yer almalidir. HDL'ler hem lenf dugumlerinde hem de ekstranodal bulgularla hekime gelebilmektedir. Seroz effuzyonun HDL'li olgularda sik gorulebilmesi bilinen bir ozelliktir. Cesitli yayinlarda asit olusumu, plevral ve perikardiyal effuzyon sikligi %22-52 oraninda bildirilmistir (12). Bu hastalarda yuksek LDH degerleri ozgul olmamakla birlikte duyarli ve ileri tetkik icin yonlendiricidir. Abdominal ultrasonografi ve postero-anterior ve yan akciger grafisi bircok cocukta dogru taniyi desteklemektedir.

HDL'den kusku duyulan cocuklarda nadir yakinmalari n sinirli oldugu, iyi oyku alma ve tam fizik muayenenin cogu zaman bulgu verecegi gorusune varilmistir.

Kaynaklar

(1.) Link MP, Weinstein HJ. Malignant non-Hodgkin lymphomas in children. In: Pizzo PA, Poplack DG (Eds). Principles and Practice of Pediatric Oncology. Fifth edition, Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2006. p. 722-67.

(2.) Oguz A. Turkiye'de 1991-1995 yillari arasinda 17 pediatrik onkoloji merkezine ait tumor tiplerinin dagilimi, IX. Pediatrik Tumorler Kongresi, 1996, Ankara. Bildiri Ozet Kitabi s.143-4.

(3.) Buyukpamukcu M. Non-Hodgkin's lymphomas. In: Voute T, Kalifa C, Barret A, (eds). Cancer in children. Fourth edition, Oxford, UK: Oxford University Press; 1998. p.119-36.

(4.) Kutluk T, Yesilipek A. TPOG/TPHD pediatrik kanser kayitlari, 2002-2008. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi 21-26 Nisan 2009, Antalya. Bildiri ozet kitabi s.10.

(5.) Yaris N, Mandiracioglu A, Buyukpamukcu M. Childhood cancer in developing countries. Pediatr Hematol Oncol 2004; 21:237-53.

(6.) Eldar AH, Futerman B, Abrahami G, Attias D, Barak AB, Burstein Y et al. Burkitt lymphoma in children. The Israeli Experience. J Pediatr Hematol Oncol 2009; 31:428-36.

(7.) Stiller CA. Epidemiology and genetics of childhood cancer. Oncogene 2004; 23:6429-44.

(8.) Kutluk T, Varan A, Akyuz C, Buyukpamukcu M. Clinical characteristics and treatment results of LMB/LMT regimen in children with non-Hodgkin's lymphoma. Cancer Invest 2002; 20:626-33.

(9.) Karadeniz C, Oguz A, Citak EC, Uluoglu O, Okur V, Demirci S et al. Clinical characteristics and treatment results of pediatric B-cell non-Hodgkin lymphoma patients in a single center. Pediatr Hematol Oncol 2007; 24:417-30.

(10.) Cavdar AO, Gozdasoglu S, Yavuz G, Babacan E, Unal E, Uluoglu O et al. Burkitt's lymphoma between African and American types in Turkish children: clinical, viral (EBV), and molecular studies. Med Pediatr Oncol 1993; 21:36-42.

(11.) Karimi M, Mehrabani D, Yarmohammadi H, Jahromi FS. The prevalence of signs and symptoms of childhood leukemia and lymphoma in Fars Province, Southern Iran. Cancer Detect Prev 2008; 32:178-83.

(12.) Das DK. Serous effusions in malignant lymphomas: A review. Diagn Cytopathol 2006; 34:335-47.

Yazisma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Betul Sevinir

Uludag Universitesi Tip Fakultesi

Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali

Cocuk Onkolojisi Bilim Dali

Gorukle, Bursa, Turkiye

Tel.: +90 224 295 04 21

Faks: +90 224 442 81 43

E-posta: bsevinir@yahoo.com

Betul Sevinir, Metin Demirkaya

Uludag Universitesi Tip Fakultesi Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali Cocuk Onkolojisi Bilim Dali Bursa, Turkiye

Gelis Tarihi/Received: 14.10.2009

Kabul Tarihi/Accepted: 25.11.2009
Tablo 1. Hodgkin disi lenfomali olgularin bazi ozellikleri

Ozellik

Hasta sayisi                118
Tanida yas ortalamasi (yil)      8,2 [+ or -] 3,9
Erkek/kiz orani               4,3

Hastaligin evresi

Evre 2                  %4,2 (n:5)
Evre 3                  %78 (n:93)
Evre 4                  %17,8 (n:20)

Histopatolojik dagilim

B-hucreli lenfomalar           %63,6 (n:75)
Lenfoblastik lenfomalar         %31,4 (n:37)
Anaplastik buyuk hucreli lenfomalar    %5 (n:6)

Tablo 2. Hodgkin disi lenfomalarda primer tumor yerlesimi
ve tanisal ipuclari

Yerlesim            Yas (Yil) *     Yakinma suresi
                            (Hafta) *

Abdomen           7,04 [+ or -] 3,5  5,06 [+ or -] 4,45
Mediasten          9,2 [+ or -] 3,7  4,75 [+ or -] 8,91
Periferik lenf dugumleri  8,67 [+ or -] 4,3  12,61 [+ or -] 13,84
Tonsil, Waldeyer halkasi  10,26 [+ or -] 3,6  6,57 [+ or -] 3,83
Orbita, sinusler      5,97 [+ or -] 3,2  6,42 [+ or -] 2,07
Paravertebral bolge     9,31 [+ or -] 6,1  4,00 [+ or -] 2,16

Yerlesim          Yuksek LDH **
               duzeyi (%)

Abdomen             76
Mediasten            54
Periferik lenf dugumleri    41
Tonsil, Waldeyer halkasi    71
Orbita, sinusler        16
Paravertebral bolge       50

* Ortalama [+ or -] standart sapma, ** Yuksek
LDH: Laktik dehidrogenaz, [greater than or equal to] 500 UI/L

Tablo 3. Hodgkin disi lenfomali cocuklarda basvuru
yakinmalari

Yakinma veya bulgu   Gorulme yuzdesi *

Lenfadenopati         57
Kitle, sislik         57
Agri             47
Karin sisligi         40
Oksuruk            29
Nefes darligi         33
Halsizlik, solukluk      26
Zayiflama           25
Kusma             16
Ates             12
Terleme            11
Istahsizlik          11
Norolojik nedenler      9
 Gozunde kayma        2,4
 Yuruyememe         2,4
 Yuz felci          1,6
Ekzoftalmus          7,2
Disetinde sislik       3,2
Cenede sislik         2,4
Ishal             1,6
Dis agrisi          1,6
Odem             0,8
Yutma guclugu         0,7
Sarilik            0,8
Bas cevresinde artis     0,8

* Ayni hastada birden fazla yakinma olabilir

Tablo 4. Hodgkin disi lenfomali cocuklarda tumor yerlesimi ve baslica
yakinmalar

Yerlesim          Karin sisligi (%)  Agri (%)

Abdomen          93         74
Mediasten         3          28
Periferik lenf dugumleri  --         23
Tonsil, Waldeyer halkasi  7          7
Orbita, sinusler      --         50
Paravertebral bolge    25         100

Yerlesim           Solunum    LAP (%)  Kusma (%)
              sikintisi (%)

Abdomen          35       33    33
Mediasten         86       72     3
Periferik lenf dugumleri  12       100    6
Tonsil, Waldeyer halkasi  64       86    --
Orbita, sinusler      16       33    --
Paravertebral bolge    25       --    --

Yerlesim          Ates, halsizlik,
              kilo kaybi (%)

Abdomen          37
Mediasten         55
Periferik lenf dugumleri  41
Tonsil, Waldeyer halkasi  29
Orbita, sinusler      33
Paravertebral bolge    66

Siekil 2. Hodgkin disi lenfomalarda primer tumor yerlesimi

Abdomen-      %39
Mediasten-     %24,6
Lenf dugumleri-   %14,4
Waldeyer halkasi-  %119
Orbita-       %5,1
Paravertebral-   %2,5
Diger-       %1,7

Note: Table made from pie chart.
Gale Copyright: Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.