Urinary calcium excretion in healthy children/ Saglikli cocuklarda idrar kalsiyum atilimi.
Abstract: Aim: Measurement of calcium/creatinine ratio in spot urine sample is a practical screening method for hypercalciuria. This study aimed to identify age related reference percentile values for urinary calcium/creatinine ratio in healthy children and to determine the frequency of hypercalciuria.

Material and Method: A total of 614 children were included. Second morning urine samples were collected and calcium/creatinine ratio (mg/mg) was calculated. Results were examined for the following six age groups: Group 1, 1-6 months; Group 2, 7-12 months; Group 3, 13 months-2 years; Group 4, 25 months-6 years; Group 5, 7-12 years; and Group 6, 13-16 years.

Results: The meant [+ or -] SD values for calcium/creatinine ratios of the age groups were as follows: Group 1, 0.33 [+ or -] 0.10; Group 2, 0.23 [+ or -] 0.06; Group 3, 0.15 [+ or -] 0.08; Group 4, 0.13 [+ or -] 0.08; Group 5, 0.09 [+ or -] 0.07; and Group 6, 0.08 [+ or -] 0.07, respectively. Corresponding 95th percentile values for the age groups 1 to 6 were 0.57, 0.40, 0.32, 0.26, 0.23, and 0.23, respectively. Hypercalciuria prevalence was found as 4.7% in our area. Urinary calcium/creatinine ratio was negatively correlated with age and body mass index.

Conclusions: Our findings suggest that age of the child, 95th percentile values and geographical differences should be taken into account in detecting the reference values for urinary calcium/creatinine ratio. (Turk Arch Ped 2009; 44: 131-4)

Key words: Children, hypercalciuria, urinary calcium to creatinine ratio, normal values, percentile

Amac: Hiperkalsiuri taramasinda spot idrar kalsiyum/kreatinin orani pratik bir yontemdir. Bu calismada saglikli cocuklarda yaslara gore spot idrar kalsiyum/kreatinin orani normal persantil degerlerini ve hiperkalsiuri yayginligini belirlemek istedik.

Gerec ve Yontem: Calismaya 614 cocuk alindi. Olgularin sabah ikinci idrar ornekleri toplandi ve kalsiyum/kreatinin orani mg/mg olarak hesaplandi. Olgular Grup 1 (1-6 ay), Grup 2 (7-12 ay), Grup 3 (13 ay-2 yas), Grup 4 (25 ay-6 yas), Grup 5 (7-12 yas) ve Grup 6 (13-16 yas) olmak uzere alti farkli gruba ayrilarak incelendi.

Bulgular: Olgularimizin kalsiyum/kreatinin oranlan ortalamat [+ or -] SS, Grup 1'de 0,33 [+ or -] 0,10, Grup 2'de 0,23 [+ or -] 0,06, Grup 3'de 0,15 [+ or -] 0,08, Grup 4'de 0,13 [+ or -] 0,08, Grup 5'de 0,09 [+ or -] 0,07, Grup 6'da 0,08 [+ or -] 0,07 saptandi. Olgularimizin yas iliskili 95. persantil degerleri Grup 1'de 0,57, Grup 2'de 0,40, Grup 3'de 0,32, Grup 4'de 0,26, Grup 5'de 0,23 ve Grup 6'da 0,23 bulundu. Bolgemizde hiperkalsiuri yayginligi %4,7 bulundu. Idrar kalsiyum kreatinin orani ile yas ve vucut kitle indeksi arasinda olumsuz yonlu iliski gozlendi.

Cikarimlar: Idrar kalsiyum/kreatinin kaynak degerlerinin saptanmasinda cocugun yasinin, 95. persantil degerlerinin ve cografik farkliliklarin goz onunde bulundurulmasi sonucuna varilmistir. (Turk Ped Ars 2009; 44: 131-4)

Anahtar kelimeler: Cocuk, hiperkalsiuri, idrar kalsiyum kreatinin orani, normal degerler, persantil
Article Type: Clinical report
Subject: Hypercalciuria (Diagnosis)
Hypercalciuria (Care and treatment)
Hypercalciuria (Prevention)
Hypercalciuria (Research)
Children (Health aspects)
Children (Research)
Urine (Analysis)
Urine (Usage)
Urine (Methods)
Authors: Donmez, Osman
Yuce, Necla
Ilcol, Yeslim Ozarda
Ediz, Bulent
Durmaz, Oguzhan
Kilicbay, Iftihar
Pub Date: 12/01/2009
Publication: Name: Turkish Pediatrics Archive Publisher: Galenos Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik ISSN: 1306-0015
Issue: Date: Dec, 2009
Topic: Event Code: 310 Science & research
Geographic: Geographic Scope: Turkey Geographic Code: 7TURK Turkey
Accession Number: 213600351
Full Text: Giris

Hiperkalsiuri cocukluk caginda hem urolityazisin hemde mikroskobik hematurinin en onemli nedenlerinden biridir (1,2). Ayrica pollakuri ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarina yol acabilmektedir (2). Genellikle 24 saatlik idrarda kalsiyumun (Ca) 4 mg/kg'in uzerinde olmasi hiperkalsiuri olarak tanimlanmistir (2-4). Ancak, ozellikle kucuk cocuklarda 24 saatlik idrar toplama guclukleri nedeniyle, uygulamada spot idrar kalsiyum kreatinin (Kr) olcumu ile belirlenen Ca/Kr orani gunluk uygulamada hiperkalsiuri tanisinda kullanilmaktadir (5,6). Bu yontem 24 saatlik idrar kalsiyum atilimi ile degerlendirildiginde iyi bir iliski gosterdigi bildirilmistir (5-13). Hiperkalsiuri tanisi icin kesin bir ust sinir deger saptanamamistir. Genellikle, spot idrar Ca/Kr (mg/mg) orani 0,21 ve uzeri deger lerde hiperkalsiuri dusunulmekte ve siradisi olarak kabul edilmektedir (6,9). Son yillarda yapilmis bazi calismalarda, idrar Ca/Kr orani icin yas ve cografik bolgeye gore 0,09 ile 0,37 arasinda degisen sonuclar bildirilmistir (4-6,10-15). Ancak, cocuklardaki idrar Ca atilimi icin normal degerlerle ilgili mevcut veriler, calisma gruplarindaki farkliliklara, yasa ve gunluk diyete gore degisiklik gostermistir. Ozellikle bebeklerde ve kucuk yas grobu cocuklarda idrar Ca/Kr orani degerlerinin cok daha yuksek oldugu bildirilmektedir (7,10,16-18). Bu degisikligin iklim, gunes isigina maruz kalma, alinan sivilardaki mineral icerigi, beslenme aliskanligi, irk ve genetik ile iliskili oldugu bildirilmektedir (6,13,19). Bu nedenle kabul edilebilir bir sinir deger idrar Ca/Kr orani degeri yoktur.

Hiperkalsiuri, urolityazis icin onemli bir risk etmenidir. Dunyada ve ulkemizde hem cocuklarda hem de eriskin donemde uriner sistem tas hastaligi sik rastlanan onemli bir saglik sorunudur. Bu nedenle, hiperkalsiuriyi saptamak ve tedavi etmek onem tasimaktadir. Bogilece daha ileri yaslarda olusabilecek tas hastaligi, osteopeni ve buyume geriligi onlenebilir.

Bu calismada, Bursa ilinde yasayan 1 ay-16 yas arasindaki saglikli cocuklarda spot idrar Ca/Kr orani bakilarak, saglikli cocuklarda yas iliskili persantil degerlerini ve hiperkalsiuri yayginligini belirlemek istedik.

Gerec ve Yontem

Bursa il merkezinde yasayan 1 ay-16 yas arasindaki saglikli cocuklar calismaya alindi. Idrarda kalsiyum atilimi ve hiperkalsiuri oranina gore Bursa ilinde bu oranin 0,05 sapmayla tespiti icin incelenmesi gerekli birey sayisi %95 olasilikla 254 olarak, n: [Z.sup.2] [0,0.sup.x][p.sup.x]q/[d.sup.2] formulune gore hesaplandi [p: olayin genel toplumda gorulme sikligi (0,21), q: 1- p, d: p icin ongorulen yanilma payi, z: anlamlilik duzeyi, n: ornek buyuklugu] (20). Calismamizda Bursa'nin degisik bolgelerindeki sosyoekonomik gelir seviyelerinden cocuklarin bulunabilmesi degisik bolgelerdeki okullardan, Bursa'yi tam temsil edecek okullar secildi. Bir ay-5 yas arasindaki cocuklar uc anaokulu ve 16 kresten, 6-16 yas arasindaki cocuklar ise Bursa il merkezindeki 90 ilk ve ortaogretim okulundan 12'si basit rastgele yontemle secilerek belirlendi. Calisma Uludag Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurulu tarafindan onaylandi. Anket formu hazirlanarak cocuklarin yasi, cinsiyeti, anne-baba meslegi, kardes sayisi, cocuklarin sut ve sut urunlerini gunluk tuketimi, vitamin ve demir iceren ilac kullanimi olup olmadigi, idrar yolu enfeksiyonu ve hematuri oykusu, ailede bobrek hastaligi ve uriner sistem tas hastaligi sorgulandi. Ebeveynlerden bu anket formu ile calisma icin izin alindi.

Anket sonuclarina gore risk etmeni tasimayan, akut ya da kronik hastaligi olmayan 614 cocuk calismaya alindi. Tum cocuklarin Nisan ayi icerisinde boyu, agirligi ve kan basinci olculdu. Sabah ikinci idrar ornekleri 09:00 ile 11:30 saatleri arasinda toplandi ve Ca/Kr orani mg/mg olarak hesaplandi. Vucut kitle indeksi (VKI): agirlik (kg)/boy [(m).sup.2] olarak belirlendi. Olgular Grup 1 (1-6 ay), Grup 2 (7-12 ay), Grup 3 (13 ay-2 yas), Grup 4 (25 ay-6 yas), Grup 5 (7-12 yas) ve Grup 6 (13-16 yas) olmak uzere alti farkli gruba ayrilarak incelendi. Ca/Kr orani icin yaslara gore 5., 10., 25., 50., 75., ve 95. persantil degerleri hesaplandi. Her bir yas grubunda Ca/Kr orani 95. persantil degeri ust sinir olarak kabul edildi. Idrar orneklerinde kalsiyum (Ca-Arsenazo III kompleksi) spektrofotometrik ve Kr (Jaffe reaksiyonu) kolorimetrik yontemle otoanalizorde ve tam idrar tetkiki de Symes-UF100 analizorunde calisildi.

Istatistiksel analiz

Yas gruplarina gore idrar Ca/Kr oranlarinin persantil degerleri, aritmetik ortalama [+ or -] standart sapmalari (ort [+ or -] SS) bulundu. Calismanin istatistiksel cozumlemesi ANOVA testi kullanilarak yapildi. Yas, Ca/Kr ve VKI arasindaki iliskiler korelasyon analizi ile incelendi ve pearson korelasyon katsayisi hesaplandi. Ca/Kr oranlari ile yas gruplari student t testi ile karsilastirildi. p <0,05 anlamli olarak degerlendirildi.

Bulgular

Tum olgularin yas ortalamasi 7,4 [+ or -] 4,9 yil bulundu. Bu olgularin 310'unu (%50,5) erkek, 304'unu (%49,5) kizlar olusturuyordu ve yas ortalamalari benzerdi. Tum grubun idrar Ca/Kr orani ortalamasi 0,13 [+ or -] 0,10 (en kucuk 0,001, en buyuk deger 0,61) bulundu. Cinsiyet ile Ca/Kr oranlari arasinda anlamli iliski bulunmadi (p>0,05). Yas gruplarina gore ort [+ or -] SS ve persantil degerleri Tablo 1'de verilmistir.

Farkli yas gruplarina gore elde edilen Ca/Kr orani persantil egrileri cizildi (Grafik 1).

Idrar Ca/Kr orani ile yas arasinda guclu bir olumsuz iliski gozlendi (r=-0,513, p<0,001). Yas artisi ile birlikte Ca/Kr orani belirgin sekilde azaldi. Grup 1, 2 ve 3'de Ca/Kr orani diger gruplardan anlamli olarak yuksekti (p<0,05). Grup 1, Grup 6'nin yaklasik 2,5 kati yukseklikte idi. Olgularimizin ort [+ or -] SS VKI 18,3 [+ or -] 0,7 bulundu ve Ca/Kr orani ile arasinda olumsuz yonlu bir iliski gozlendi (r=-0,299, p<0,001). Ayrica, yas artisi ile birlikte idrar kreatininin anlamli olarak arttigini saptadik (r=+0,536, p<0,001).

[GRAPHIC 1 OMITTED]

Her bir grup icinde idrar Ca/Kr orani ust sinir degeri 95. persantil kabul edildi. Olgularimizin 29'u bu sinir degerin uzerindeydi. Hiperkalsiuri yayginligi %4,7 olarak hesaplandi.

Tartisma

Cocuk ve eriskinlerde hiperkalsiuri, tas hastaligi icin en onemli risk etmenlerinden birisidir. Idrar Ca/Kr orani kalsiyum atilimini hesaplamak icin yaygin olarak kullanilan basit, maliyeti dusuk ve guvenilir bir yontemdir (11,15,16,21). Ancak idrar kalsiyum atiliminin normal degerleri ve hiperkalsiuri sikligina ait veriler tartismalidir. Idrar Ca atiliminin 24 saatlik idrarda 4 mg/kg'in uzeri veya Ca/Kr oraninin 0,20-0,24 arasindaki degerleri ya da Ca/Kr oraninin 95. persantil (+2SS) degerleri, normalin ust siniri olarak bildirilmistir (1,2,6,9,16,21). Calismalarin cogu 6-16 yas okul cocuklari ya da 2-17 yas arasindaki cocuklarda bildirilmis (8,10,14,15,22) ve bazi calismalar da kucuk cocuklarda yapilmistir (6,12,13,15). Bircok calismada idrar Ca/Kr oraninin yasin yani sira cografik bolgelere gore de degisiklik gosterdigi bildirilmistir (6,8,12,19). Bu nedenle hiperkalsiuriyi dogru tanimlayabilmek, yapilacak bircok gereksiz tetkik ve tedaviyi onleyecektir. Ctlismamizda idrar Ca/Kr orani ortalama 0,13 [+ or -] 0,10 bulundu. Ulkemizde Caliskan ve ark. 'larinin (23) okul cocuklarinda yaptiklari calismanin sonuclarina gore yuksekti, ancak aralarinda anlamli farklilik bulunmadi. Idrar Ca/Kr oranimiz Hindistan, Iran, Japonya, Arjantin'de bildirilen oranlardan yuksekti (8,12,19,24,25). Ancak, Lubnan ve Isvec'te bildirilen oranlardan dusuktu (10,16).

Bugune kadar yapilan calismalarda idrar Ca/Kr oranlari heterojen bir dagilim gosterdiginden biz calismamizda, ortalama bircok deger yerine ust sinir icin 95. persantili kullandik. Dunyanin farkli bolgelerinde idrar Ca/Kr orani 95. persantil degerlerini olcut alan calismalarda yaslara gore 95. persantil degerlerinin degiskenlik gosterdikleri bildirilmistir (6,9,17,18). Calismamizda, Grup 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'da sirasiyla 95. persantil Ca/Kr orani degerlerini 0,57, 0,40, 0,32, 0,26, 0,23 ve 0,23 saptadik. Gruplarimiz arasinda yas artisi ile birlikte idrar Ca/Kr orani 95. persantil degerlerinin anlamli olarak azaldigi goruldu. Farkli calismalarda da yas ile idrar Ca/Kr orani arasinda ters iliski bildirilmistir (6,10,14,16). Grup 1 ile grup 6 olgularimiz arasinda yaklasik 2,5 kat fark gozlendi. Ayni bolgenin (Marmara) sinirlari icinde yer alan Istanbul'da Ceran ve ark.'larinin (17) yaptiklari bir calismada idrar Ca/Kr orani 95. persantil degerlerini 0-7 ay grubunda 0,76, 8-18 ayda 0,60, 19 ay-6 yas arasinda 0,69 ve 7-14 yas grubunda 0,24 bildirmislerdir. Bu sonuclarin bizim idrar Ca/Kr orani 95. persantil degerlerinden yuksek oldugu goruldu, ancak 7-14 yas grubu ile benzerlik bulunmustur. Sargent ve ark.'lari (16) idrar 95. persantil degerini yedi aydan kucuk bebekler icin 0,86, 7-18 ay arasinda 0,60, 19 ay-6 yas arasindaki cocuklar icin 0,42 ve ergenler icin 0,22 olarak bildirmislerdir. Isvec'te yapilmis bir calismada, idrar Ca/Kr 97. persantil degerlerini 2-6 yasinda 1,8, 7-10 yasinda 1,2 ve 11-18 yasinda 1,0 calismamiza gore oldukca yuksek degerler bildirmislerdir (10). Tayland'da yapilmis bir calismada ise 95. persantil degerine gore, <6 ay bebeklerde 0,75, 6-12 ay arasinda 0,64, 12 ay -2 yas arasinda 0,40, 2-5 yas arasinda 0,38, 5-10 yaslar arasinda 0,29 ve 10-15 yaslar arasinda 0,26 gibi olgularimiza gore yuksek degerler bildirilmis ve Ca/Kr oraninin 95. persantil egrilerine gore degerlendirilmesini onermislerdir (9).

Bu calismalarin hemen hepsinde 0-6 yas grubu cocuklarda Ca/Kr oranlari oldukca yuksek degerlerde heterojen bir dagilim gostermistir. Kucuk bebeklerdeki bu yuksek idrar Ca/Kr oranlarinin, VKI'lerine gore idrar kreatinin atiliminin azalmasina bagli olabilecegini bildirilmistir (16,22). Benzer sekilde calismamizda idrar Ca/Kr orani 95. persantil degerleri ile VKI arasinda olumsuz bir iliski ve yas ile idrar kreatinin arasinda ise olumlu bir iliski saptadik. Bebeklerdeki bu yuksek Ca/Kr oranlarini dusuk idrar kreatininin ve daha kucuk VKI'lerinin etkiledigini dusunuyoruz. Sargent ve ark.'lari (16) idrar Ca/Kr orani degerlerinin alti yasindan sonra eriskin degerlere yaklastigini bildirmislerdir. Calismamizdaki Grup 5 ve 6'nin verileri bu yazarlarin sonuclariyla benzerdi.

Olgularimizin yas artisi ile Ca/Kr arasinda tum persantillerde ters orantili iliski oldugu goruldu. Bu sonuclar diger arastirmacilarin sonuclariyla karsilastirildiginda, benzer sekilde yas artisi ile birlikte Ca/Kr oraninin azaldigini gozlem ledik (6,9,10,12,16,18). Bu gozlemimiz ulkemizin diger bolgelerinde yapilan calismalarla uyumlu bulundu (13,14,26,27). Bununla birlikte kucuk bebeklerdeki yuksek Ca atiliminin tam olarak aciklamasi yapilamamistir. Bazi yazarlar yedi yasinda idrar Ca atiliminin eriskin degerlere ulastigini bildirmislerdir (11,16). Bu da, alti yasindan sonra 95. persantil degerlerimiz ile benzerlik gostermistir.

Bazi yazarlar kiz ve erkekler arasinda idrar Ca/Kr orani 95. persantil degerleri arasinda anlamli fark bildirmislerdir (8,22), ancak calismamizda cinsiyet farki gozlenmedi.

Bursa bolgesinde hiperkalsiuri sikligi 95. persantile gore 4,7 bulundu. Idrarla kalsiyum atilimini etkileyen yas disinda da bircok etmen vardir. Bunlarin cinsiyet, beslenme aliskanliklari, icilen suyun mineral icerigi, irk, cografik bolge ve iklim olabilecegi bildirilmistir (1). lJkemizde cocuklarda yapilmis bazi calismalarda hiperkalsiuri yayginligi %2,8 ile %12,5 arasinda bildirilmistir (13,14,26,27). Diger ulkelerde de hiperkalsiuri yayginligi %0,6-%12,7 olarak bildirilmistir (8,15). lJkemizde Bercem ve ark.'larinin (27) yaptiklari bir calismada idrar Ca/Kr orani 97. persantile gore %2,9 bildirmislerdir. Aydin'da bu deger 90. persantile gore %9,6, Antalya'da okul cocuklarinda 95. persantile gore %4,5 ve Manisa bolgesinde ise %4,2 olarak bildirilmistir. Calismalar arasindaki bu farkliliklarin, idrarla kalsiyum atilimini etkileyen ozellikle yas ve cografik bolge ve kaynak olarak kabul edilen ust sinir degerine bagli olabilecegi dusunuldu.

Calismamizda, 95. persantil Ca/Kr oranlarinda yas artisi ile birlikte ters orantili olarak azalma saptanmis ve alti yasindan sonra idrar kalsiyum atiliminin sabit hale geldigi gorulmustur. Bu calisma ile bolgemizde saglikli cocuklarda idrar Ca/Kr oraninin ust sinir degerleri saptandi ve persantil egrileri olusturuldu.

Sonuc olarak, bu calismada cocuk yas gruplarinda Ca/Kr persantil egrilerinin belirlenmesi ile hiperkalsiuri tanisina daha dogru yaklasilabilecegi ve ulkemizin farkli cografik bolgelerinde normal persantil degerlerin olusturulabilmesi icin cok merkezli calismalarin yapilmasina gereksinim oldugu dusunuldu.

Not

Bu calisma Uludag Universitesi Arastirma Fonu tarafindan desteklenmistir.

Gelis Tarihi/Received: 30.07.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 23.09.2009

Kaynaklar

(1.) Jones C, Mughal Z. Disorders of mineral metabolism and nephrolithiasis In: Webb NJA, Postlethwaite RJ, (eds). Clinical Pediatric Nephrology. New York: Oxford University Press, 2003: 89.

(2.) Milliner DS. Urolithiasis. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, (eds). Pediatric Nephrology. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2004:1094-5.

(3.) Alon US, Berenbom A. Idiopathic hypercalciuria of childhood: 4-7 years outcome. Pediatr Nephrol 2000; 14: 1011-5. (Abstract) / (PDF)

(4.) Guignard JP, Santos F. Laboratory investigations. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, (eds). Pediatric Nephrology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004: 403.

(5.) Ghazali S, Barratt TM. Urinary excretion of calcium and magnesium in children. Arch Dis Child 1974; 49: 97-101. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(6.) So NP, Osorio AV, Simon SD, Alon US. Normal urinary calcium /creatinine ratios in African-American and Caucasian children. Pediatr Nephrol 2001; 16: 133-9. (Abstract) / (PDF)

(7.) Mir S, Serdaroglu E. Quantification of hypercalciuria with the urine calcium osmolality ratio in children. Pediatr Nephrol 2005; 20: 1562-5. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(8.) Alconcher LF, Castro C, Quintana D, Abt N, Moran L, Gonzalez L et al. Urinary calcium excretion in healthy school children. Pediatr Nephrol 1997; 11: 186-8. (Abstract) / (PDF)

(9.) Vachvanichsanong P, Lebel L, Moore ES. Urinary calcium excretion in healthy Thai children. Pediatr Nephrol 2000; 14: 847-50. (Abstract) / (PDF)

(10.) Esbjorner E, Jones IL. Urinary calcium excretion in Swedish children. Acta Pediatr 1995; 84:156-9. (Abstract) / (PDF)

(11.) Reusz GS, Dobos M, Byrd D, Sallay P, Miltenyi M, Tulassay T. Urinary calcium and oxalate excretion in children. Pediatr Nephrol 1995; 9: 39-44. (Abstract) / (PDF)

(12.) Safarinejad MR. Urinary mineral excretion in healthy Iranian children. Pediatr Nephrol 2003; 18: 140-4. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(13.) Sonmez F, Akcanal B, Altincik A, Yenisey C. Urinary calcium excretion in healthy Turkish children. Int Urol Nephrol 2007; 39: 917-22. (Abstract) / (PDF)

(14.) Koyun M, Guven AG, Filiz S, et al. Screening for hypercalciuria in schoolchildren: what should be the criteria for diagnosis?. Pediatr Nephrol 2007; 22: 1297-301. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(15.) Moore ES, Coe FL, McMann BJ, et al. Idiopathic hypercalciuria in children: prevalence and metabolic characteristics. J Pediatr 1978; 92: 906-10. (Abstract) / (PDF)

(16.) Sargent JD, Stukel TA, Kresel J, Klein RZ. Normal values for random urinary calcium to creatinine ratios in infancy. J Pediatr 1993; 131: 393-7. (Abstract) / (PDF)

(17.) Ceran O, Akin M, Akturk Z, Ozkozaci T. Normal urinary calcium/creatinine ratios in Turkish children. Indian Pediatr 2003; 40: 884-7. (Abstract)

(18.) Matos V, van Melle G, Boulat O, Markert M, Bachmann C, Guignard JP. Urinary phosphate/creatinine, calcium/creatinine, and magnesium/ creatinine ratios in a healthy pediatric population. J Pediatr 1997; 131: 252-7. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(19.) Kaneko K, Tsuchiya K, Kawamura R, et al. Low prevalence of hypercalciuria in Japanese children. Nephron 2002; 91: 439-43. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(20.) Kan I. Biyoistatistik. ISBN: 975-591-858-2. 4. Baski. Bursa: Nobel Yayin Dagitim, 2006: 89-91.

(21.) Kruse K, Kracht U, Kruse U. Reference values for urinary calcium excretion and screening for hypercalciuria in children and adolescents. Eur J Pediatr 1984;143: 25-31. (Abstract) / (Full Text) / (PDF)

(22.) Sweid HA, Bagga A, Vaswani M, et al. Urinary excretion of minerals, oxalate, and uric acid in North Indian children. Pediatr Nephrol 1997; 11: 189-92. (Abstract)

(23.) Caliskan S, Erkan T, Sever L, Arisoy N. Istanbul'da cocuklarda hiperkalsiuri taramasi. Turk Ped Ars 1992: 27: 36-8. (Abstract) / (Full Text)

(24.) Rath B, Aggarwal MK, Mishra TK, Talukdar B, Murthy NS, Kabi BC. Urinary calcium creatinine ratio and hypercalciuria. Indian Pediatr 1994; 31: 311-6. (Abstract)

(25.) Sorkhi H, Haji Aahmadi M. Urinary calcium to creatinin ratio in children. Indian Pediatr 2005; 72: 1055-6. (Abstract) / (PDF)

(26.) Ersoy B, Ertan P, Uyanik BS, et al. Saglikli okul cocuklannda idiopatik hiperkalsiuri sikligi. T Klin Pediatr 2002; 11: 6-9. (Abstract) / (PDF)

(27.) Bercem G, Cevit O, Toksoy HB, Icagasioglu D, GuRekin A, Tanzer F. Asymptomatic hypercalciuria: prevalence and metabolic charac tenstics. Indian J Pediatr 2001; 68: 315-8. (Abstract) / (PDF)

Osman Donmez, Necla Yuce *, Yeslim Ozarda Ilcol **, Bulent Ediz ***, Oguzhan Durmaz, Iftihar Kilicbay *

Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Nefroloji Bilim Dali, Bursa * Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Bursa ** Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Biyokimya Anabilim Dali, Bursa *** Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Biyoistatistik Anabilim Dali, Bursa, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Osman Donmez, Uludag Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Cocuk Nefroloji Bilim Dali, 16059, Bursa, Turkiye Tel: +90 224 295 04 42 Faks: +90 224 442 81 43 10 E-posta: odonmez@uludag.edu.tr
Tablo 1. Olgularimizin yas gruplarina gore persantil dagilimi

     n   Ort [+ or -] SS   5%   10%  25%

Grup 1  46   0,33 [+ or -] 0,10  0,23  0,23  0,26
Grup 2  21   0,23 [+ or -] 0,06  0,17  0,17  0,19
Grup 3  32   0,15 [+ or -] 0,08  0,02  0,05  0,11
Grup 4  201  0,13 [+ or -] 0,08  0,04  0,05  0,07
Grup 5  166  0,09 [+ or -] 0,07  0,01  0,01  0,04
Grup 6  148  0,08 [+ or -] 0,07  0,01  0,01  0,03

     50%  75%         90%  95%

Grup 1  0,31  0,39         0,52  0,57
Grup 2  0,22  0,27         0,36  0,40
Grup 3  0,12  0,18         0,29  0,32
Grup 4  0,11  0,18         0,24  0,26
Grup 5  0,08  0,12         0,19  0,23
Grup 6  0,06  0,11         0,16  0,23

Ort [+ or -] SS: Ortalama [+ or -] standart sapma
Gale Copyright: Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.