Silotoraks ve sarkoidoz: olgu sunumu / chylothorax and sarcoidosis: case report.
Authors: Buyuksirin, Melih
Polat, Gulru
Usalan, Adnan
Aydogdu, Zekiye
Pub Date: 09/01/2011
Publication: Name: Turkish Thoracic Journal Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik ISSN: 1302-7808
Issue: Date: Sept, 2011 Source Volume: 12 Source Issue: 3
Accession Number: 305563054
Full Text: OZET

Solda plevral sivi saptanmasi uzerine bir merkezde arastirilan 72 yasindaki kadin hasta, 3 aydir oksuruk ve nefes darligindan yakiniyordu.Yapimis olan tetkiklerinde, PA akciger grafisinde solda 4. kot kaysine kadar yukselen dansite artimi mevcuttu. Toraks BT'de; solda plevral sivi ile birlikte paratrakeal ve paraaortik 1-2 cm caplarinda lenfadenopati izleniyordu. Hastaya ponksiyon yapildiginda siloz vasifta sivi aspire edildi. Sivida; kolesterol 96 mg/dl, trigliserid 1750 mg/dl, LDH 253 IU/I, glukoz 80 mg/dl ve albumin 3.2 9r/dl olarak bulundu. Sivi; makrofaj, lenfosit ve mezotel hucreleri iceriyordu. ARB bakisi negatifti. Hastada trayma oykusu yoktu. Ancak yakinmalarinin baslangicinda siddetli oksurrugunun oldugunu ifade ediyordu. Hastaya tup torakostomi ile talk ploredez uygulandi. 15 gun sonra etyolojiye yonelik mediastinoskopi yapildi. Patoloji sonucu nekroz icermeyen granulomatoz lenfadenit olarak bildirildi. Tuberkulin cilt testi negatif idi. Bu bulgularla oncelikle silotoraks ile komplike sarkoidoz tanisi dusunuldu. Yattigi sure icinde sivida progresyon izlenmediginden hasta takibe alindi. 8. ay sonu kontrolunde de sivida progresyon izlenmedi. Silotoraks ile komplike sarkoidoz olgusunun nadir gorulmesi nedeniyle sunuldu.

(Tur Toraks Der 2011; 12: 117-9)

Anahtar sozcukler: Sarkoidoz, silotoraks

Gelis Tanhi: 06.02.2008 Kabul Tarihi: 22.01.2009

ABSTRACT

A 72 year old female, who was previously investigated in another medical centre, presented with left sided pleural effusion, cough and dyspnea of three months duration. On chest roentgenogram, a left sided pleural opacity up to the level of the fourth rib was noted. On chest computerized tomography (CT), paratracheal and paraaortic lymph nodes ranging between 1-2 cm and left sided pleural effusion were determined. We performed thoracentesis. The appearance of pleural fluid was chylous. Cholesterol was 96 mg/dl, triglyceride 1750 mg/dl, LDH 253 IU/1, glucose 80 mg/dl, and albumin 3.2 gr/dl in the pleural fluid. Pleural fluid ARB was negative. There was no history of trauma, but she was complaining of severe cough at the time of initial presentation. Talc pleuredesis was performed after tube thoracostomy. Mediastinoscopy was performed 15 days after the pleuredesis to determine the diagnosis. Pathology revealed granulomatous lymphadenitis without necrosis. Tuberculin skin test was negative. We evaluated the case as sarcoidosis complicated with chylothorax. The patient was discharged for follow up. There was no progression at the end of the eighth month. The case has been presented because sarcoidosis complicated with chylothorax has been rarely reported in the literature. (Tur Toraks Der 2011; 12: 117-9)

Key words: Sarcoidosis, chylothorax

Received: 06.02.2008 Accepted: 22.01.2009

GIRIS

Plevral boslukta sili toplanmasi; %15-20 cerrahi trayma, %15-25 cerrahi disi travma, %30-50 oraninda ise travma disi nedenlere baglidir. Travma disi nedenlerin basinda, lenfoma ve diger malign hastaliklar gelmektedir. Daha az siklikla da, lenfanjioleyomiyomatozis, filariazis, sari tirnak sendromu silotoraksa neden olmaktadir. Granulomatoz hastaliklardan tuberkuloz ve daha nadiren de sarkoidoz ilotoraksa yol acmaktadir (1).

OLGU

72 yasinda kadin hasta, 3 aydir oksuruk ve nefes darligindan yakiniyordu. Ozgecmiinde ozellik yoktu. Bir universite hastanesinde solda plevral sivi toplanmasi nedeniyle biyopsi onerilmisti. Fizik muayenede, solunum sesleri sol kaidede azalmis ve baska patolojik bulgu yoktu. Hastanin tum tetkikleri yapilmisti. PA akciger grafisinde (Sekil 1), solda 4. on kot kaysine kadar yukselen dansite artimi mevcuttu. Toraks bilgisayarli tomografisinde (TBT) (Sekil 2); solda plevral sivi ile birlikte paratrakeal ve paraaortik 1-2 cm caplarinda lenfadenopati (LAP) izleniyordu.Batin manyetik rezonans (MR) goruntulemede; karacigerde basit kist disinda patoloji yoktu. Ekokardiyografi, mamografi, kolonoskopi, rektoskopi incelemeleri normaldi. Klingimize gelmeden once yapilmis olan torasentezde alinan sivi sitolojisi benign olarak raporlanmisti. Rutin hemogram ve kan biyokimya degerleri normaldi. Tum tetkikleri yapilmis olan hastaya torasentez yapildi. Siloz vasifta sivi aspire edildi. Sivida; kolesterol 96 mg/dl, trigliserid 1750 mg/ dl, LDH 253 IU/I, glukoz 80 mg/dl ve albumin 3.2 gr/dl olarak bulundu. Sivi; makrofaj, lenfosit ve mezotel hucreleri iceriyordu. ARB bakisi negatifti. Hastada travma oykusu yoktu. Ancak yakinmalarinin baslangicinda siddetli oksurugunun oldugunu ifade ediyordu. Bu yakinmasina bagli da silotoraks olabilecgini dusunmekle birlikte, etyolojiyi aydinlatmak icin mediastinoskopi planlandi. Bu arada kapali sualti drenaji ile birlikte 9. gun talk ploredez uygulandi. 15 gun sonra yapilan mediastinoskopide alinan biyopsi sonucu nekroz icermeyen granulomatoz lenfadenit olarak bildirildi. Granulomatoz hastaliklar yonunden arastirilmasi oneriliyordu. Tuberkulin cilt testi negatif idi. Bronkoskopide endobronsiyal lezyon izlenmedi. Brons aspirasyon sivisinda ARB negatif, sitoloji benign idi. Bronkoalveoler lavajda hucre oranlari; 'Alveoler makrofaj %86, Lenfosit %9, Notrofil %5' idi. Goz muayenesi normal idi. 24 saatlik idrarda kalsiyum normal degerlerde bulundu. Brons aspirasyon ve plevral sivi kulturlerinde ARB uremedi. Hastaya lenfanjiogram yapilamamasi nedeniyle lenf gangliyonlarinin duktusta basisi gosterilemedi. Hastanin oksuruk nobetlerinin de silotoraksa neden olabilecgi olasilik dahilinde oldugundan olguda oncelikle silotoraks ile komplike sarkoidoz tanisi dusunuldu. Yattigi sure icinde sivida progresyon izlenmediginden hasta takibe alindi. 8. ay sonu kontrolunde de sivida progresyon izlenmedi (Sekil 3).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

TARTISMA

Granulomatoz hastaliklardan tuberkuloz ve daha nadiren de sarkoidozun silotoraks ile birlikteligi, literaturde nadir olarak yer almaktadir (2-4). Her iki hastalikta da, neden olarak buyumus mediastinal lenf nodlarinin duktus torasikusa basisi ve erozyonu ile fibrozisin olusturdugu obstruksiyonun silotoraksa yol actigi ileri surulmustur. Tuberkuloz ile birlikte silotoraks olgularinda; balgamda, sivida ve dokularda ARB'in veya kazeifikasyon nekrozunun gosterilmesi tanisal olmaktadir. ARB'in gosterilememesi, kazeifikasyon nekrozunun olmamasi ve PPD negatifligi ile de daha cok sarkoidoz dusunulmektedir. Bizim olgumuzda da ARB gosterilemedi. Mediastinoskopide yapilan lenf nodu biyopsisinde nonnekrotizan granulom yapilari goruldu. PPD negatif idi. Bu bulgularla olgu once-likle silotoraks ile komplike sarkoidoz olarak degerlendirildi. Plorede disinda tedavi uygulanmadi ve sivi kontrolu saglandi. 8 aylik takiplerde sivi tekrarlamadi.

Sarkoidozda plevral efuzyon %05'den az gorulur (5). Soskel ye Sharma'nin yaptigi derlemede plevral efuzyonlu 37 sarkoidoz olgusunun 6'sinda (%16.2) silotoraks izlenmistir (2).

Silotoraks saptandiktan sonra sarkoidoz tanisi alan olgular oldugu gibi, sarkoidoz tanisindan 1 ve 2 yil sonra ilotoraks saptanan olgular da vardir (2), (5-8). Bu olgulardan birinde lenfanjiogram ile duktus torasikusa basi gosterilmis ancak sizinti gosterilememistir (5). Bir olguda da torakoskopi yapilmasina ragmen sizinti ve yeri saptanamarnistir (8). Sarkoidozlu olgularda silotoraks gelismesinin tedavi endikasyonu olup olmadigi literaturde acikca belirtilmemesine ragmen az sayida bildirilen olgularda, sadece oral steroid veya steroid ile birlikte talk ploredez uygulanmis ve kontrol saglanmistir.

Silotoraks olgularinda, %25'e kadar neden saptanamamakta ve idiyopatik olarak dejgrlendirilmektedir (5). Bu nedenle mediastinal LAP ile birlikte silotoraks olgularinda lenfoma ye tuberkuloz gibi nedenler dislandiktan sonra sarkoidoz da tanida dusunulmelidir.

Olgumuzda, lenfanjiogram veya torakoskopi yapilamadi. Bu nedenle duktus torasikusa base veya erozyon yapan bir odak gosterilemedi. Literaturde silotoraks ile komplike sarkoidoz olgularinin olmasinin yani sira, siddetli oksuruk, kusma gibi nedenlerin de silotoraksa neden olabilecegi dusunuldugunden, olgumuz sarkoidoz ile birlikte silotoraks olgusu olarak degerlendirildi. Nadir bir birliktelik olmasi nedeniyle sunuldu.

DUZELTME

Dergimizin Cilt: 12 Sayi 2: Haziran 2011 Sayfa 51-56'da yayinlanan "Periferik akciger lezyonlannda ve mediastinal Ienf nodlarinda elektromanyetik navigasyon tanisal bronkoskopi: ilk veriler" baslikli makalade "TUBITAK tarafindan desteklenmistir (Proje No.: 107S156)" ibaresi basilmamistir. Duzeltir, ozur dileriz.

KAYNAKLAR

(1.) Tabak L. Silotoraks psodosilotoraks. In:Gozu 0, Kokturk 0; eds. Plevra hastaliklari. Toraks Kitaplari. 1. Basim. Istanbul: Turgut Yayincilik ve Ticaret A.S. 2003;285-94.

(2.) Soskel NT, Sharma OP. Pleural involvement in sarcoidosis. Curr Opin Pulm Med 2000;6:455-68.

(3.) Anton PA, Rubio J, Casan P, Franquet T. Chylothorax due to Mycobacterium tuberculosis. Thorax 1995;50:1019.

(4.) Buyuksirin M, Konya A, Polat G, ve ark. Mycobacterium tuberculosis'e bagli silotoraks olgusu. Toraks Dergisi 2006;7:216-7.

(5.) Jarman PR, Whyte MK, Sabroe I, Hughes JM. Sarcoidosis presenting with chylothorax. Thorax 1995;50:1324-5.

(6.) Carlier ML, Roux JP, Perez T, Tonnel AB, Wallaert B. Chylothorax and sarcoidosis. Rev Mal Respir 1997;14:315-7.

(7.) Haitsch R, Frank W, Evers H, Pauli R. Chylothorax as a complication of sarcoidosis. Pneumologie 1996;50:912-4.

(8.) Parker JM, Torrington KG, Philips YY. Sarcoidosis complicated by chylothorax. South Med I 1994;87:860-2.

Melih Buyuksirin, Gulru Polat, Adnan Usalan, Zekiye Aydogdu

Dr Suat Seren Gogus Hastaliklari ye Cerrahisi Egitim ye Arastirma Hastartesi, Gogus Hastaliklari Klinigi, Izmir, Turkiye

doi: 10.5152/ttd.2011.27
Gale Copyright: Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.