Brain natriuretic peptide and applications in pediatrics/Beyin natriuretik peptid ve pediatride kullanim alanlari.
Abstract: Family of natriuretic peptides (NP), consists of eight or more peptides associated with each other. These are, atrial natriuretic peptide (ANP) prohormone consisting of 126 amino acids; brain natriuretic peptide (BNP) prohormone consisting of 108 amino acids; C-type natriuretic peptide (CNP) prohormone consisting of 126 amino acids. Although recently identified, natriuretic peptides have potential clinical significance. Natriuretic peptide family seems to be a "novel candidate marker" for the assessment of diagnosis, therapeutic response and prognosis in cardiovascular disease.

Key words: BNP, cardiac function, natriuretic peptides

Natriuretik peptid ailesi (NP), sekiz ve daha fazla birbiriyle iliskili peptidi icermektedir. Bunlar, 126 aminoasitten olusan atrial natriuretik peptid (ANP) prohormonu, 108 aminoasitten olusan brain natriuretik peptid (BNP) prohormonu, ve 126 aminoasitten olusan C tipi natriuretik peptid (CNP) prohormonudur. Natriuretik peptidler son zamanlarda tanimlanmis olmalarina karsin potansiyel klinik oneme sahiptirler. Natriuretik peptidler, kardiyovaskuler hastaliklarin tanisi, tedaviye yanitin ve prognozun degerlendirilmesinde yeni aday markerlardir.

Anahtar kelimeler: BNP, kardiyak fonksiyon, natriuretik peptidler
Article Type: Report
Subject: Natriuretic peptides (Research)
Natriuretic peptides (Physiological aspects)
Cardiovascular diseases (Diagnosis)
Cardiovascular diseases (Prognosis)
Cardiovascular diseases (Care and treatment)
Pediatrics (Practice)
Authors: Akcan, A. Baris
Oygur, Nihal
Pub Date: 08/01/2010
Publication: Name: The Journal of Current Pediatrics Publisher: Galenos Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2010 Galenos Yayincilik ISSN: 1304-9054
Issue: Date: August, 2010
Topic: Event Code: 310 Science & research; 200 Management dynamics
Accession Number: 240017341
Full Text: Giris

Natriuretik peptid ailesi (NP), sekiz ve daha fazla birbiriyle iliskili peptidden olusmaktadir. Aminoasitlerden olusan bu peptidler uc degisik prohormonda toplanmaktadirlar. Bunlar, 126 aminoasitten olusan atrial natriuretik peptid (ANP) prohormonu, 108 aminoasitten olusan beyin natriuretik peptid (BNP) prohormonu, ve 126 aminoasitten olusan C tipi natriuretik peptid (CNP) prohormonudur (1,2).

Natriuretik peptidler, halka seklinde aminoasitlerdir ve dolasimda bulunan ve hucre disi sivi hacminin, kan basincinin duzenlemesinde rol oynayan peptid ailesidir. Bu peptidlerin natriurezis, diurezis ve vazodilatasyon yapma etkileri vardir. Ayrica renin-angiotensin-aldosteron sisteminin etkilerini baskilamada rol oynamaktadirlar. Bu ailenin, kardiyak uyeleri atriyal veya tip A natriuterik peptid ve tip B natriuterik peptid ya da diger adi ile beyin natriuretik peptiddir (3,4).

ANP, 126 aminoasitten olusmaktadir. 1-30 aminoasit arasi, uzun etkili natriuretik; 31-67 aminoasit arasi vazodilatasyon; 7998 aminoasit arasi kaliuretik etkilidir. ANP, artmis volum yukunun yol actigi sol ve sag atrial basinclarin yukselmesine ikincil olarak atriumlardan salgilanmaktadir (5).

Ilk kez 1988'de Sudoh tarafindan beyin dokusunda izole edildiginden dolayi "Brain Natriuretic Peptide" olarak adlandirilan BNP, daha sonralari domuz ve rat kalp dokularindan da izole edilmistir. BNP, esas olarak ventrikul hucrelerinden daha az oranda da atrial kardiyak myositlerden, artmis volum veya basinca ikincil olarak salgilanmaktadir (6,7).

CNP, orijinal olarak beyinde bulunmaktadir. Insan koroner arterlerinde ve periferik dolasimda arter ve venlerin endoteliyal hucrelerinde de gosterilmistir. Dolasimda 22 ve 53 aminoasit uzunlugunda iki molekulu tespit edilmistir. Yirmi iki aminoasitlik form, plazmada daha fazla bulunmaktadir ve 53 aminoasitlik formdan daha potenttir (8,9,10).

Beyin Natriuretik Peptid (BNP)

Insan BNP geni 1. kromozomda lokalize olup 134 aminoasitlik preproBNP'yi kodlamaktadir. BNP once, 134 aminoasitlik bir pre-prohormon olarak salgilanmakta (preproBNP), sonra 108 aminoasitlik proBNP'ye bolunmektedir. ProBNP, biyolojik olarak inaktif N-terminal proBNP(NT-proBNP), (1-76. aminoasite kadar) ve biyolojik olarak aktif BNP (77. ve 108. aminoasit arasi)'den olusmaktadir. Daha sonra NT-proBNP olarak adlandirilan N-terminal bolumu, prohormondan ayrilmakta ve dolasimdaki biyolojik aktif form olan BNP kalmaktadir. BNP, 32 aminoasitlik bir polipeptittir. On yedi aminoasitlik halka yapisi tum natriuretik peptidlerde ortaktir. Vazodilatasyon, natriurezis, diurezisi saglamakta ve renin-angiotensin sistemini antagonize etmektedir (1).

Plazma BNP ve NT-proBNP duzeyleri, kardiyak tutulumu tanimlamak ve konjestif kalp yetmezligi (KKY) olan eriskin hastalarda prognozu tahmin etmek icin giderek artan oranda kullanilmaktadir. Plazma BNP ve NT-proBNP duzeyleri, gunumuzde rutin olarak olculebilmekte ve 10-15 dakikada sonuc elde edilebilmektedir (11-13).

Plazma BNP ve NT-proBNP duzeyleri, eriskin hastalarda cok cesitli kalp hastaliklarinda artmaktadir. Ornek olarak; sol ventrikul sistolik ve diastolik fonksiyon bozukluklari, iskemik kalp hastaliklari, hipertrofik kardiyomyopati ve diger kalp hastaliklari sayilabilir. Eriskinlerde, zayif ve kronik ventrikuler fonksiyonun bir gostergesidirler ve dispnesi olan hastalarda konjestif kalp hastaligi (KKH) tanisi koymada kullanilmaktadirlar (2,3,14-16).

Pediatrik Olgularda BNP ve NT-proBNP Normal Degerleri

Pediatrik olgularda BNP ve NT-proBNP'nin normal deger araliklarini gosteren degisik calismalar yapilmistir. Bircok calismada, dogumdan hemen sonra yuksek BNP ve NT-proBNP degerleri olculmus ve bu degerlerin hayatin uc ve dorduncu gunu plato yaptigi, daha sonra dustugu gosterilmistir. Premature bebeklerde de bu seviyelerin ilk iki ay icerisinde azaldigi ve saglikli eriskinlerle cocuklarda rapor edilen duzeylerle ayni seviyelere ulastigi saptanmistir (17-21). Bobrek maturasyonu, sistemik vaskuler resistansta artis, pulmoner basincta azalma; peptid duzeyinde sonradan ortaya cikan dusmeyi saglayan faktorler olarak bilinmektedir (21). Koch ve Singer (17), 195 saglikli infant, cocuk ve adolesani kapsayan (dogumdan 17,6 yasina kadar) calismalarinda BNP degerlerinin normal cocuklarda eriskinlerden dusuk oldugunu, ayrica cocuk yas grubu icinde kizlarda ozellikle ikinci dekatta, gonadal hormonlarla alakali olarak duzeylerin erkeklerden daha yuksek oldugunu ifade etmislerdir. Mir ve ark. (22) ise premature dogmus olup yaslari 0 ile 19 yil arasinda degisen 332 saglikli olguda, plazma NT-proBNP duzeylerini olcerek pediatrik olgularda daha yuksek degerler elde etmisler ve 19 yasin altindakilerde plazma NT-proBNP duzeyleri acisindan cinsiyetler arasi fark bulamamislardir. Bu yuzden pediatrik yas grubunda BNP ve NT-proBNP degerlerinin referans araliklari alinirken yas ile iliskili degerler kullanilmalidir. Schwachtgen ve ark. (23) ise 62 saglikli term yenidogan bebegin kord kaninda ve 222 olgunun (dogumdan 18 yasina kadar) serumlarinda NT-proBNP degerlerini olcerek kord kan orneklerinde NT-proBNP duzeylerini 281-2595 pg/ml (ortalama 818 pg/ml) olarak bulmuslardir. Hayatin ilk birkac gunu bu duzeylerde artis oldugunu, ilk bir yil icinde de giderek azaldigini gostermislerdir.

Alti calismadaki plazma BNP ve NT-proBNP sonuclari ozetlenmistir (Tablo 1).

NT-proBNP, BNP ile kiyaslandigi zaman NT-proBNP'nin yari omrunun daha uzun oldugu ve kan orneginin ozelliklerinden daha az etkilendigi gorulmektedir. Analiz metodu ve tipi de plazma peptid duzeylerini etkilemektedir. Albers ve ark. (24) yaptiklari bir calismada iki farkli immunoenzimatik metodla bakilan [Biomedica, kompetetif enzim immunassay (EIA) yontemi ve Roche, nonkompetetif elektrokemiluminesan (ECLIA) yontemi] NT-proBNP duzeylerini karsilastirarak, her iki metodla da farkli sonuclar elde etmislerdir.

NT-proBNP Referans Degerleri

Nir ve ark. (25) 2009 yilinda normal infant ve cocuklardaki NT-proBNP duzeyini ayni yontemle olcen onemli dort calismayi bir araya getirmis ve en genis seriyi olusturmuslardir. Bu raporda nonkompetetif ECLIA yontemini kullanan dort calismadaki veriler toplanmis ve dogumdan, 18 yasina kadar dagilim gosteren 690 olgunun degisik yas gruplari icin NT-proBNP median degeri, dagilimi, ust ve alt limitleri belirlenmistir (Tablo 2). Sonuclara gore dogumdan sonra NT-ProBNP duzeyleri cok yuksek olup ilk birkac gunde belirgin sekilde azalmakta, bir ay ile 18 yas arasinda ise asamali olarak dusmektedir. Nir ve ark.'nin yaptigi bu en genis seride, serum NT-proBNP duzeyleri icin, 95.persentil degerleri normalin ust siniri olarak kabul edilmistir. Bu degerlere gore, hayatin ilk iki gunu icin (>12000 pg/ml), 3-11 gunler icin (>6000 pg/ml), 1 ay-1 yil icin (>650 pg/ml), 1-2 yil icin (>400 pg/ml), 2-6yil icin (>300 pg/ml) ve 6-18 yil icin (>160 pg/ml) ust duzey NT-proBNP sinirlaridir.

Pediatrik Kardiyolojide BNP

BNP duzeyleri, ozellikle eriskinlerde, KKY'nin prognozunu ve tedavi sonuclarini degerlendirmek icin siklikla kullanilmaktadir (11,26). Buna karsilik, ozellikle KKY olan cocuk ve adolesanlarda natriuretik peptidlerin kullanimi ve onemi yeni arastirilmaya baslanmistir. Yapisal kalp hastaligi olan infant ve cocuklarda yapilan bir calismada yapisal kalp hastaligi olan olgularda, natriuretik peptid duzeyleri yuksek bulunmustur (27). Kalp hastaligina sekonder solunum sikintisi olan infantlarin plazma NT-proBNP duzeyleri, akciger problemine sekonder solunum sikintisi olanlara veya normal olgulara kiyasla belirgin yuksek saptanmis ve bu arastirma NT-proBNP duzeylerinin, solunum sikintisini ortaya cikaran sisteme gore farkli bulunabilecegini gostermistir (28). Ventrikuler septal defekti olan cocuklarin plazma BNP duzeyleri; pulmoner-sistemik akim orani, ortalama pulmoner arter basinci, pulmoner-sistemik direnc orani ile korele bulunmustur (29). Tan ve ark. (30) retrospektif olarak yaptiklari bir calismada, kalp yetmezligi on tanisi ile yogun bakim unitesine kabul edilen 82 cocukta, BNP duzeyi ile KKY arasindaki iliskiyi arastirmislar, BNP'nin prognozu gostermede etkili oldugunu ve BNP plazma duzeyi 760 pg/ml'den fazla olan olgularin yogun bakim unitesine yeniden yatislarinin veya olum risklerinin daha fazla goruldugunu saptamislardir. Infant ve cocuklarda kardiyak transplantasyon sonrasi gelisebilecek allograft hastaliginin da BNP ile teshis edilebilecegi gosterilmistir (31). Akut Kawasaki hastaligi olan olgularin plazma BNP duzeyleri; akut viral enfeksiyonu olan veya Kawasaki hastaliginin iyilesme donemindeki olgulardan daha yuksek bulunmustur (32). Ayrica BNP ve NT-proBNP'nin obstruktif lezyonlarda, primer pulmoner hipertansiyonda veya pulmoner hipertansiyona sekonder sag ventrikul disfonksiyonunda, Fontan operasyonundan sonra gorulen kompleks tek ventrikul lezyonlarinda hastaligin varliginin veya ciddiyetinin bir gostergesi olarak kullanilabilecegi onerilmektedir (33,34). Persistan pulmoner hipertansiyon gelisen yenidoganlarda da BNP duzeyi yuksek bulunmustur (34). Buna ek olarak natriuretik peptidler kardiyak problemi olan cocuklarda artarak, kardiyak nedenli olum, hastaneye yatis veya transplantasyon listesine girmek ya da acik kalp ameliyati sonrasi prognoz gibi konularda bilgi verebilmektedirler (35).

BNP ve NT-proBNP duzeyleri, artmis ventrikuler basincta ve hacim yuklenmesinde yukselmektedir (18). Plazma BNP duzeyi, soldan saga santi olan kardiyak lezyonlarda sant volumu ile korele bulunmustur, sol ventrikul ejeksiyon fraksiyonu azaldikca ve sag ventrikul sistolik basinci arttikca BNP duzeyi artmaktadir (36). NT-proBNP duzeyleri, akut ve kronik sol ventrikul disfonksiyonunun ayirt edilmesinde yardimci olmaktadir. Fried ve ark. (37) yaptiklari bir calismada, 10 akut sol ventrikul fonksiyon bozuklugu tanisi alan ve 7 stabil kronik dilate kardiyomyopatili hastada (kronik sol ventrikul fonksiyon bozuklugu) plazma NT-proBNP duzeylerini olcerek, akut grupta NT-proBNP duzeyini ortalama 65600 pg/ml, kronik hasta grubunda ise ortalama 1125 pg/ml olarak tespit etmislerdir.

Walther ve ark. (38) premature bebeklerde kalici pulmoner hipertansiyona yol acan kardiyak olaylarin ciddi solunum sikintisina yol acabilecegini gostermislerdir. Kluckow ve ark. (39) yaptiklari calismada duktal kanlanmada artisin pulmoner kan akiminda artisa yol acacagini ve bunun da ozellikle premature bebeklerde pulmoner kanamalara yol acabilecegini gostermislerdir. Bu her iki calisma da hemodinamik olarak belirgin patent duktus arteriozusun erkenden saptanmasinin, morbiditenin basta gelen nedenlerinden biri oldugu icin ozellikle premature bebekler acisindan oldukca onemli oldugunu vurgulamaktadir (38,39). 2008 yilinda yapilan bir calismada, 34 gestasyon haftasinin ve 2000 gr'in altinda dogan 49 olgunun, dogumdan sonraki 6-12 saat icinde ve birinci, ucuncu, besinci ve onuncu gunlerde plazma NT-proBNP duzeyleri olculmus, hemodinamik olarak belirgin (genis duktal sol-sag akim, >1,6mm) PDA'si olan 18 olguda 3. gun NT-proBNP duzeyleri kontrol grubuna gore (ortanca 3147, dagilim 521-10343) belirgin olarak yuksek bulunmustur (ortanca 32907, dagilim 11396-127155). Bu calismada premature bebeklerde 3. gun olculen plazma NTproBNP duzeyinin 11395 pg/ml'nin ustunde olmasinin, hemodinamik olarak belirgin PDA'da yuksek oranda spesifik (%95) ve sensitif (%100) oldugu gosterilmistir (40).

Nir ve ark.'nin (18) yaptigi bir diger calismada kalp hastaligi olmayan 78 infant ve cocuk ile kalp hastaligi olan 55 infant ve cocukta NT-proBNP duzeyi olculmustur. NT-proBNP duzeyleri ilk gunler kalp hastaligi olan grupta anlamli olarak yuksek bulunmus ancak 4 ay ile 15 yas arasi olgularda duzeyler arasi fark istatistiksel olarak anlamli cikmamistir. Dorduncu aydan buyuk olan cocuklarda NT-proBNP duzeyinin 349 pg/ml'nin ustunde olmasinin kalp hastaliginin varligini gosteren bir bulgu olabilecegini one surmuslerdir.

Sonuc

NT-proBNP son zamanlarda tanimlanmis olmasina karsin potansiyel klinik oneme sahiptir. Kardiyovaskuler fizyolojideki rolu ve onemli ozelliklerinden dolayi NT-proBNP, kardiyovaskuler hastaliklarin tanisi, tedaviye yanitin ve prognozun degerlendirilmesinde yeni bir belirleyicidir.

Kaynaklar

(1.) Witthaut R. Science review: natriuretic peptides in critical illness. Crit Care 2004;8:342-9.

(2.) Abassi Z, Karram T, Ellaham S, Winaver J, Hoffman A. Implications of the natriuretic peptide system in the pathogenesis of heart failure: diagnostic and therapeutic importance. Pharmacol Ther 2004;102:223-41.

(3.) Mair J, Hammerer-Lercher A, Puschendorf B. The impact of cardiac natriuretic peptide determination on the diagnosis and management of heart failure. Clin Chem Lab Med 2001;39:571-88.

(4.) Levin ER, Gardner DG, Samson WK. Natriuretic peptides. N Engl J Med 1998;339:321-28.

(5.) Nasser N, Bar-OzB, Nir A. Natriuretic peptides and heart disease in infants and children. J Pediatr 2005;147:248-53.

(6.) Sudoh T, Kangawa K, Minamino N, Matsuo H. A new natriuretic peptide in porcine brain. Nature 1988;332:78-81.

(7.) Mukoyama M, Nakao K, Hosoda K, Suqa S, Saito Y, Oqawa Y et al. Brain natriuretic peptide as a novel cardiac hormone in humans. Evidence for an exquisite dual natriuretic peptide system, atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide. J Clin Invest 1991;87:1402-12.

(8.) Sudoh T, Minamino N, Kangawa K, Matsuo H. C-type natriuretic peptide (CNP). A new member of the natriuretic peptide family identified in porcine brain. Biochem Biophys Research Commun 1990;168:863-80.

(9.) Naruko T, Ueda M, van der Wal AC, van der Loos CM, Itoh H, Nakao K et al. C-type natriuretic peptide expression in human coronary atherosclerotic lesions. Circulation 1996;94:3103-8.

(10.) Komatsu Y, Nakao K, Itoh H, Suga S, Ogawa Y, Imura H. Vascular natriuretic peptide. Lancet 1992;340:622.

(11.) Maeda K, Tsuramoto T, Wada A, Hisanaga Y, Kinoshita M. Plasma brain natriuretic peptide as a biochemical marker of high left ventricular end-diastolic pressure in patients with symptomatic left ventricular dysfunction. Am Heart J 1998;135:825-32.

(12.) Clerico A, Del Ry S, Giannessi D. Measurement of cardiac natriuretic hormones (atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, and related peptides) in clinical practice: the need for a new generation of immunoassay methods. Clin Chem 2006;46:1529-34.

(13.) Maisel AS, Koon J, Krishnaswamy P, Kazeneqra R, Clopton P, Gardetto N et al. Utility of B-natriuretic peptide as a rapid, point-of-care test for screening patients undergoing echocardiography to determine left ventricular dysfunction. Am Heart J 2001;141:367-74.

(14.) Cowie MR, Mendez GF. BNP and congestive heart failure. Prog Cardiovasc Dis 2002;44:293-321.

(15.) Nakamura T, Sakamoto K, Yamano T, Kikkawa M, Zen K, Hikosaka T et al. Increased plasma brain natriuretic peptide level as a guide for silent myocardial ischemia in patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2002;39:1657-63.

(16.) Mueller T, Gegenhuber A, Poelz W, Haltmayer M. Diagnostic occuracy of B type natriuretic peptide and amino terminal proBNP in the emergency diagnosis of heart failure. Heart 2005;91:606-12.

(17.) Koch A, Singer H. Normal values of B type natriuretic peptide in infants, children and adolescents. Heart 2003;89:875-8.

(18.) Nir A, Bar-Oz B, Perles Z, Brooks R, Korach A, Rein AJ. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: reference plasma levels from birth to adolescence. Elevated levels at birth and in infants and children with heart diseases. Acta Paediatr 2004;93:603-7.

(19.) Yoshibayashi M, Kamiya T, Saito Y, Nakao K, Nishioka K, Tema S et al. Plasma brain natriuretic concentrations in healthy children from birth to adolescence: marked and rapid increase after birth. Eur J Endocrinol 1995;133:207-9.

(20.) Mir TS, Marohn S, Laer S, Eiselt M, Grollmus O, Weil J. Plasma concentrations of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in control children from the neonatal to adolescent period and in children with congestive heart failure. Pediatrics 2002;110:76.

(21.) Mir TS, Laux R, Hellweqe HH, Liedke B, Heinze C, von Buelow H et al. Plasma concentrations of aminoterminal pro atrial natriuretic peptide and aminoterminal pro brain natriuretic peptide in healthy neonates: marked and rapid increase after birth. Pediatrics 2003;112:896-9.

(22.) Mir TS, Flato M, Falkenberg J, Haddad M, Budden R, Weil J et al. Plasma concentrations of N-terminal brain natriuretic peptide in healthy children, adolescents and young adults: effects of age and gender. Pediatr Cardiol 2006;27:73-7.

(23.) Schwachten L, Herrmann M, Georg T, Schwarz P, Marx N, Lindinger A. Reference values of NT-proBNP serum concentrations in the umblical cord blood and in healthy neonates and children. Z Kardiol 2005;94: 399-404.

(24.) Albers S, Mir TS, Haddad M, Laer S. N-Terminal pro-brain natriuretic peptide: normal ranges in the pediatric population including method comparision and interlaboratory variability. Clin Chem Lab Med 2006;44:80-5.

(25.) Nir A, Lindinger A, Rauh M, Bar-Oz B, Laer S, Schwachtgen L et al. NT-Pro-B-type natriuretic peptide in infants and children: Reference values based on combined data from four studies. Pediatr Cardiol 2009;30:3-8.

(26.) Berger R, Huelsman H, Strecker K, Bojik A, Moser P, Stanek B et al. B-type natriuretic peptide predicts sudden death in patients with chronic heart failure. Circulation 2002;105:2392-7.

(27.) Westerlind A, Wahlander H, Lindstedt G, Lundberg PA, Holmgren D. Clinical signs of heart failure are associated with increeased levels of natriuretic peptide types B and A in children with congenital heart defects or cardiomyopathy. Acta Paediatr 2004;93:340-5.

(28.) Cohen S, Springer C, Avital A, Perles Z, Rein AJJT, Argaman Z et al. Amino-terminal pro-brain-type natriuretic peptide:heart or lung disease in pediatric respiratory distress? Pediatrics 2005;115:1347-50.

(29.) Suda K, Matsumura M, Matsumoto M. Clinical implication of plasma natriuretic peptides in children with ventricular septal defect. Pediatr Int 2003;45:249-54.

(30.) Tan LH, Jefferies JL, Liang JF, Denfield SW, Dreyer WJ, Mott AR et al. Concentrations of brain natriuretic peptide in the plasma predicts outcomes of treatment of children with decompensated heart failure admitted to the intensive care unit. Cardiol Young 2007;17:397-406.

(31.) Claudius I, Lan YT, Chang RK, Wetzel GT, Alejos J. Usefulness of B-type natriuretic peptide as a noninvasive screening tool for cardiac allograft pathology in pediatric heart transplant recipients. Am J Cardiol 2003;92:1368-70.

(32.) Takeuchi D, Saji T, Takatsuki S, Fujiwara M. Abnormal tissue Doppler images are associated with elevated plasma brain natriuretic peptide and increased oxidative stres in acute Kawasaki disease. Circ J 2007;7:357-62.

(33.) Gerber IL, Stewart RAH, Legget ME, West TM, French RL, Sutton TM et al. Increased plasma natriuretic peptide levels reflect symptom onset in aortic stenosis. Circulation 2003;107:1884-90.

(34.) Reynolds EW, Ellington JG, Vranicar M, Bada HS. Brain-type natriuretic peptide in the diagnosis and management of persistent pulmonary hypertansion of the newborn. Pediatrics 2004;114:1297-304.

(35.) Gessler P, Knirsch W, Schmitt B, Rousson V, von Eckardstein A. Prognostic value of plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide in children with congenital heart defects and open-heart surgery. J Pediatr 2006;148: 372-6.

(36.) Koch A, Zink S, Singer H. B-type natriuretic peptide in paediatric patients with congenital heart disease. Eur Heart J 2006;27:861-6.

(37.) Fried I, Bar-Oz B, Perles Z, Rein AJ, Zonis Z, Nir A. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels in acute versus chronic left ventricular dysfunction. J Pediatr 2006;149:28-31.

(38.) Walther FJ, Benders MJ, Leighton JO. Persistent pulmonary hypertansion in premature infants with severe respiratory distress syndrome. Pediatrics 1992;90:899-904.

(39.) Kluckow M, Evans N. High pulmonary blood flow, the duct and pulmonary hemorrhage. J Pediatr 2000;137:68-72.

(40.) Farombi-Oqhuvbu I, Matthews T, Mayne PD, Guerin H, Corcoran JD. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: a measure of significant patent Ductus arteriosus. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008;93:257-60.

A. Baris Akcan, Nihal Oygur

Akdeniz Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk

Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali

Yenidogan Bilim Dali Antalya, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence

A.Baris Akcan

Akdeniz Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, 07070 Antalya, Turkiye

Tel: +90 242 249 65 20

Fax: +90242 227 43 20

E-posta: barisakc@hotmail.com

barisakcan@akdeniz.edu.tr

Gelis Tarihi/Received: 08.03.2010

Kabul Tarihi/Accepted: 15.06.2010
Tablo 1. NT-proBNP ve BNP degerleri

            Olgu Sayisi    Kardiyak
Calisma Detayi    (Yas araligi)    Peptid     Yontem

Yoshibayashi ve   40 (3 ay-15 yil)    BNP      IRMA
ark. (19)       38 (0-5 gun)     BNP      IRMA

Mir ve ark. (21)  109 (11 gun-17 yil)   BNP      EIA

Koch ve       195 (0-17,6 yil)    BNP    Immunofloresan
Singer (17)

Nir ve ark. (18)   78 (0-15 yil)   NT pro-BNP    ECLIA

Schwachten ve     62 (0-28 gun)   NT pro-BNP    ECLIA
ark. (23)      222 (0-18 yil)

Mir ve ark. (22)   332 (0-19 yil)   NT pro-BNP    ECLIA

Calisma Detayi         Sonuclar

Yoshibayashi ve  56,7 [+ or -] 49,6 fmol/ml (dogum)
ark. (19)      2,0 [+ or -] 1,7 fmol/ml (>3 ay)

Mir ve ark. (21)  74-654 fmol/ml (ort. 311 fmol/ml)
             231,6 pg/ml (0-1 gun)
             48,6 pg/ml (4-6 gun)
           8,3 pg/ml (K); 8,5 pg/ml (E)

Koch ve             (<10 yil)
Singer (17)      12,1 pg/ml (K); 5,1 pg/ml (E)
                (>10 yil)

Nir ve ark. (18)  1937 [+ or -] 328 pg/ml (<5 gun)
           111 [+ or -] 12,5 pg/ml (>4 ay)

Schwachten ve       6972 pg/ml (2-3 gun)
ark. (23)        281-2595 pg/ml (>3 gun)

Mir ve ark. (22)     12,6 fmol/ml (0-9 yil)
            9,41 fmol/ml (10-14 yil)
             6,1 fmol/ml (15-19yil)

(1) fmol-ml=16,1 pg-ml. BNP: beyin natriuretik peptid, ECLIA:
elektrokemiluminesan immunassay, EIA: enzim immunassay, IRMA:
immunoradiometrik assay; NT: N-terminal, K: Kiz, E: Erkek

Tablo 2. 0-18 yas arasi normal infant, cocuk ve adolesanlardaki
NT-proBNP duzeyleri

Yas Araligi                n *  Median **  Dagilim **

0-2 gun                  43   3183   260-13224
3-11 gun                 84   2210    28-7250
>1 ay ile [less than or equal to] 1 yil  50    141    5-1121
>1 ile [less than or equal to] 2 yil   38    129    31-675
>2 ile [less than or equal to] 6 yil   81    70    5-391
>6 ile [less than or equal to] 14 yil  278    52    5-391
>14 ile [less than or equal to] 18 yil  116    34    5-363

Yas Araligi                 %5   %95   %97

0-2 gun                  321  11987  13222
3-11 gun                  263  5918  6502
>1 ay ile [less than or equal to] 1 yil   37   646  1000
>1 ile [less than or equal to] 2 yil    39   413   675
>2 ile [less than or equal to] 6 yil    23   289   327
>6 ile [less than or equal to] 14 yil    10   157   242
>14 ile [less than or equal to] 18 yil    6   158   207

* Olgu sayisi

** pg/ml
Gale Copyright: Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.