Bir hasta uc malignite: Hodgkin lenfoma, maltoma, akciger kanseri / One patient, three malignancy: Hodgkin lymphoma, MALToma, lung cancer.
Subject: Cancer (Care and treatment)
Authors: Guler, Arzu
Yalniz, Enver
Ozden, Emel Pala
Kararmaz, Emine Aysoy
Tekgul, Serpil
Tasdogen, Naime
Dinc, Zekiye Aydogdu
Bayol, Umit
Pub Date: 12/01/2010
Publication: Name: Turkish Thoracic Journal Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik ISSN: 1302-7808
Issue: Date: Dec, 2010 Source Volume: 11 Source Issue: 4
Product: Product Code: 8000432 Cancer Therapy NAICS Code: 621 Ambulatory Health Care Services
Accession Number: 305563068
Full Text: OZET

Yirmi yil once Hodgkin lenfoma tanisi ve iki yil once larinks mukoza ile iliskili lenfatik doku lenfomasi (MALToma) tanisi ile radyoterapi, kemoterapi almis ve tedavisini tamamlayarak, kur elde edilmis olan, altmisuc yaisnda erkek hasta oksuruk ve kanli balgam sikayeti ile servisimize yatirildi. Fizik muayenesinde sol hemitoraksta saga gore solunum sesleri az alindi. Akciger grafisi ve toraks BT' de sol hiler bolgede, 6x5x5cm capli, malign gorunumlu, hiler vaskuler yapilara invaze kitte lezyonu izlendi. Hastaya bronkoskopi yapildi ve endobronsyal lezyon izlendi. Biyopsi patoloji sonucu skuamoz hucreli karsinom olarak raporlandi. Hastaya evre 3B akciger karsinomu tanisi ile kemoterapi ve radyoterapi uygulandi ve halen tedavisi surmektedir. Ayni hastada lenfoma, MALToma ve karsinoma birlikteliginin nadir gorulmesi nedeniyle, literatur bilgileri esliginde sunmayi uygun bulduk. (Tur Toraks Der 2010; 11: 187-90)

Anahtar sozcukler: Hodgkin lenfoma, MALToma, akciger kanseri

Gelis Tarihr 22.01.2008

Kabul Tarihi: 15.07.2008

ABSTRACT

A sixty-three-year-old man who had had Hodgkin lymphoma twenty years earlier and laryngeal mucosa associated lymphatic tissue lymphoma (MALToma) two years earlier and had been treated with radiotherapy and chemotherapy was admitted to our ward with cough and hemoptysis. Physical examination revealed decreased breath sounds on the left hemitorax incomparison to the right. On chest x-ray and thoracic CT, at the left hilar region, there was a 6x5x5cm-sized, malignant-appearing mass with invasion to the hilar vascular structures. An endobronchial lesion was seen on fiberoptic bronchoscopy. The histology of the biopsy specimen was reported as squamous cell carcinoma. The patient was treated with chemotherapy and radiotherapy with the diagnosis of stage 3B lung carcinoma and is still on treatment. We want to present this case with literature reviews, as lymphoma, MALToma and carcinoma in the same patient is extremely rare. (Tur Toraks Der 2010; 11: 187-90)

Key words: Hodgkin's lymphoma, MALToma, lung cancer

Received: 22.01.2008

Accepted: 15.07.2008

GIRIS

Lenfoma yogun bir kemoterapi kombinasyonu ile kur elde edilebilen bir hastaliktir. Ancak bu tedavi rejimlerinin yillar sonra sekonder malign neoplazmlarda artis ile iliskili olabilecegi dusunulmektedir. Bu maligniteler, akut losemi ve myelodisplastik sendrom gibi hematolojik maligniteler ya da, tiroid karsinomu, osteosarkom, akciger karsinomu, Willm's tumoru, retinoblastom, santral sinir sistem tumorleri gibi solid tumorler seklinde gorulebilmektedir (1), (2).

Ayni hastada Hodgkin lenfoma, ardindan MALToma ve karsinomanin nadir gorulmesi nedeniyle, literatur bilgileri esliginde sunmayi uygun bulduk.

OLGU

Altmis-uc yasinda erkek hasta, onbes--yirmi gundur olan oksuruk, kanli balgam, halsizlik yakinmalari He basvurdu. Ozgecmisi sorgulandiginda; 1987 yilinda boyun servikal lenfadenopati biyopsisi ile Hodgkin lenfoma tank si konularak radyoterapi, 6 kur COPP (siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednizon) kemoterapisi uygulan-mis ve kur elde edilmis. 1995 yilinda ise, ses kisikligi nedeniyle alinan laringeal biyopsi sonucunda MALToma (mukoza ile iliskli lenfoid dokunun lenfomasi) tanisi alarak, 6 kur COPP kemoterapi rejimi almis ve kur saglanmis oldugu ogrenildi. Sigara icme oykusu 50 paket/yildi.

Fizik muayenede; arteriyel kan basinci: 120/70mmHg olup, solunum sistemi muayenesinde sol hemitoraksta solunum sesleri saga gore az alindi, diger sistem muayene bulgulari olagandi.

Laboratuvar degerlerinde; eritrosit sedimentasyon hizi 76mm/saat, bunun disindaki biyokimyasal ve hematolojik parametreler normal sinirlarda idi.

Akciger grafisinde, sol akcigerde hacim kaybi, solda ikinci-ucuncu on kotlar hizasinda, parahiler alanda sinirlari duzensiz, yaklasik 4cm capli, heterojen dansite artisi izlendi (Sekil 1). Toraks bilgisayarli tomografisinde (BT) sol hiler bolgede, 4cm capli, malign gorunumlu, hiler vaskuler yapilara invazyonu net ayrimlanamayan kitle lezyonu saptandi (Sekil 2).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Hastaya fiberoptik bronkoskopi yapildi ve endobron-iyal lezyon izlenmedi. Yapilan transbronsiyal ince igne aspirasyon biyopsisi (TBIAB) ve bron aspirasyon patoloji sonucu benign idi. ikinci kez yapilan bronkoskopisinin brans aspirasyon sitolojisi malign (karsinom lehine) olarak raporlandi, ancak karsinoma/lenfoma ayirimi acisindan doku biyopsisi onerildi.

BT esliginde tru-cut biyopsi ile lezyona ulasilamamasi uzerine; hasta operasyon amaciyla cerrahi klinigine nakil verildi. Lezyonun vaskuler yapilara invaze olarak degerlendirilmesi sonucu, operasyon icin uygun bulunmayan hasta hematoloji bolumune yonlendirilerek taburcu edildi. Ancak takiplerine devam etmeyen hasta dort ay sonra radyolojik progresyon ile basvurdu.

Yeni toraks BT'de sol hiler bolgede, vaskuler yapilara invaze 6x5x5cm'lik malign gorunumde kitle lezyonu izlendi (Sekil 3). Tekrar yapilan bronkoskopi isIeminde; sol ust lop apikoposterior segment tumoral lezyonla tam tikali olarak izlendi, alinan brons aspirasyonu, endobron-siyal biyopsi ve TBIAB patoloji sonucu skuamoz hucreli karsinom olarak raporlandi (Sekil 4,5,6). Evreleme amacli yapilan batin ultrasonografisinde metastaz saptanmadi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

ECOG 1 olan hastaya, T4NOMO (Eyre 3B) skuamoz hucreli akciger karsinomu tanisi ile Cisplatin-Gemsitabin kemoterapi rejimi verilmesi uygun goruldu. iki kur kemoterapi sonrasi yapilan yanit degerlendirilmesinde regresyon saptanan (sekil 7) hasta icin radikal radyoterapi planlandi ve halen radyoterapi almaktadir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

TARTISMA

Modern kemoterapi ve radyoterapideki gelismeler gostermektedir ki; Hodgkin lenfomali hastalarin cogunda artik kur elde edilebilmekte ve sag kalim sureleri uzamaktadir. Sagkalimdaki gelismelerin sonucu olarak, tedavinin uzun donem komplikasyonlarinin bilinmesi onemli hale gelmektedir. Bu komplikasyonlar; endokrin fonksiyon bozuklugu ve fertilite, kardiyovaskuler morbidite ve mortalite, kemik metabolizmasi ve psikososyal fonksiyon bozukluklari ile artmi ikincil malign hastalik gelisim riskini kapsamaktadir (1), (3-9).

Hodgkin hastaligi sonrasi sekonder malignite ilk olarak 1970'li yillarin baslarinda tanimlanmistir. Pek cok eski calisma, alkilleyici kemoterapi rejimlerinin kullanimi ile iliskili olarak akut losemi riskinde artis rapor etmistir (2), (7), (9). Fakat son calismalarda, ozellikle; 15 yil veya daha sonrasinda gelismi solid tumorlerin ikincil malignensilerin en onemli subtipi oldugu ve olgularin cogundan sorumlu olduklari belirtilmistir (3), (10). Andrea K. N ve arkadslari calismalarinda, Hodgkin hastaligi sonrasi en sik gelisen maligniteleri; meme, akciger kanseri, akut losemi, Non-Hodgkin lenfoma, gastrointestinal kanser, sarkom, basboyun kanseri, melanom, tiroid kanseri ve multipl myelom olarak siralamilardir (4). Ortalama her 6 Hodgkin lenfoma tanili hastanin birinde, tedavi sonrasi 15 yil icerisinde ikincil bir kanser gelisimi beklenmektedir (9). Celik ve arkadslari'nin sundugu olguda Evre IA Hodgkin lenfoma tanisi ile baboyun bolgesine radyoterapi uygulanan hastada 7 yil sonra ikincil akciger kanseri tanisi konmus (11).

Bircok aratirma, Non-Hodgkin lenfomali hastalarda sekonder malignite olarak en sik akciger kanseri (%36-%90 ile) goruldugunu belirtmistir. Mudie ve arkadaslari calismalarinda Non-Hodgkin lenfoma sonrasi ikincil malignite olarak akciger kanseri ve akut losemi riskini anlamli olcude yuksek bulmuslardir (8).

Bu makalede sunulan olguda, ilk once Hodgkin hastaligi, bu tanidan 18 yil sonra Non-Hodgkin lenfoma ve en son olarak akciger kanseri gelismistir.

Lenfoma hastalarinda, sekonder malignite gelisiminde rol oynayan faktorler arasinda; radyoterapi, kemoterapi, maligniteye genetik predispozisyon, hucre onarim mekanizmalarinda yetersiziik ve immunosupresyon suclanmistir (1), (7). Yapilan bircok calismada, Hodgkin hastaligi tanisi ile tek basina radyoterapi almis olan hastalara kiyasla; kombine tedavi modaliteleri uygulanmi hastalarda ikincil malignite griski daha yuksek bulunmustur (4).

Lorigan ve arkadslari sunduklari derlemede; oncesinde Hodgkin lenfoma tanisiyla tedavi hastalarda, akciger kanser genlisim riskini anlamli olarak yuksek bulmuslar ve bu riskin zamanla arttigini, ozellikle tedaviden 20-25 yil sonra pik yaptigini, 45 yas ve sonrasinda tedavi edilen hastalarda mutlak riskin maksimum oldugunu belirtmislerdir (3). Bizim olgumuz, 45 yainda Hodgkin hastaligi tanisi almis ve ilk tanidan 18 yil sonra ikinci malignitesi, 20 yil sonra da ucuncu malignitesi gelismistir.

32591 Hodgkin lenfomali hasta ile yapilan bir calismada; 30 yaindan once tedavi edilmis hastalarda en yuksek mutlak risk meme kanseri; 31-60 yas arasi hastalarda akciger kanseri; 60 yas ve uzeri hastalarda ise akciger kanseri ve Non-Hodgkin lenfoma olarak bulunmutur. Yasi daha ileri hastalarda riskin neden yuksek oldugu tam aydinlatilamamistir. Ancak ileri yasta antikanser-tedavilerin, artmis sigara icim suresinin daha cok genetik hasara yol actigi one surulmustur (3), (10). 40 yasindan sonra Hodgkin hastaligi tanisi ile tedavi baslanmis olan ve son 10 yildir tedavi almayan her 1000 hastanin, 50-150'sinde, 5 yillik surede akciger kanser gelisimi beklenmektedir (3). Erkeklerde, akciger kanser gelisim mutlak riski daha yuksek bulunmusur (3),(6-8). Sigara icimi, radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin sinerjik etkisiyle akciger kanser gelisim riski belirgin olarak artmaktadir (3), (6). Bizim vakamizda da sigara icim oykusu 50 paket/yildi ve hasta kombine tedavi rejimi gormus idi.

Tedavi siklus sayisi arttikca akciger kanser gelisimi anlamli olcude artmaktadir (3), (12). Travis ve arkadaslari Hodgkin hastaligi tanisi He MOPP kemoterapi rejimi (Mekloretamin, Vinkristin, Prokarbazin, Prednizon) kullanimi sonrasi akciger kanser gelisim riskini daha yuksek bulmustur (6), (12). Yine 2456 Non-Hodgkin lenfoma tanili hasta He yapilan bir calismada, COPP kemoterapi sonrasi akcier kanser relatif riski anlamli olarak yuksek saptanmitir (8). Mekanizma tam olarak aydinlatilamamakla birlikte, alkilleyici ajanlarin direkt DNA uzerine etkisi, mutajenik ve karsinojenik DNA eklenimi, p53 gen mutasyonlari, tutun metabolitleri, kumulatif olarak ajanlarin kullanimi pulmoner karsinogenezisde etkili olabilecegi ifade edilmis, ancak daha ileri calismalara ihtiyac duyuldugu belirtilmistisr (1), (12), (13). Bizim olgumuza da, birinci malignitesi icin 6 siklus COPP, ikinci malignitesi icin de 6 siklus COPP kemoterapi rejimi uygulanmisti.

Travis, Gilbert, Swerdlow ve arkad4ari kemoterapi ile iliskili akciger kanseri subtiplerini incelediklerinde, skuamoz hucreli kanser riskini yuksek bulmardir (3), (6), (12). Benzer ekilde; bizim olgumuz da skuamoz hucreli akciger kanseri tanisi almisti. Hastamizda sigara icim oykusu, radyoterapi ve kemoterapi rejimlerinin uygulanmis olmasinin, akciger kanser icin risk olwsturdugunu dusunmekteyiz. Bu nedenle Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma hastalarda; takip suresince ikincil hastalik, organ ve sistem disfonksiyonlari ve ikincil malignite gelisimi gozonunde bulundurulmali, takip ve kontrollerinin degerlendirilmesinde dikkatli olunmalidir.

Sunuldugu Kongre: Turk Toraks Dernegi 10. Yillik Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Kemer, Antalya

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Enver Yalniz, Izmir Dr. Suat Seren Gogus Hastalikian ve Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Gogus Hastaliklan Servisi, Izmir, Turkiye Tel: +90 232 373 76 04 Faks: +90 232 458 72 62 E-posta: drenveryalniz@ttmail.com

KAYNAKLAR

(1.) Yamada T, Shinohara K, Takeda K, et al. Second lung adenocarcinoma after combination chemotherapy in two patients with primary Non-Hodgkin's lymphoma. Jpn J Clin Oncol 1999;29:226-8.

(2.) Pedersen-Bjergaard J, Larsen SO. Incidence of acute nonlymphocytic leukemia, preleukemia, and acute myeloproliferative syndrome up to 10 years after treatment of Hodgkin's disease. N Engl J Med 1982;307:965-71.

(3.) Lorigan P, Radford J, Howell A, Thatcher. Lung cancer after treatment for Hodgkin's lymphoma: a systematic review. Lancet Oncol 2005;6:773-9.

(4.) Ng AK, Bernardo MVP, Wellwer E, et al. Second malignancy after Hodgkin disease treated with radiation therapy with or without chemotherapy: long term risks and risk factors. Am J Hematol 2002;100:1989-96.

(5.) Rueffer U, Josting A, Franklin J, et al. Non-Hodgkin's lymphoma after primary Hodgkin's disease in the German Hodgkin's lymphoma study group: incidence, treatment, and prognosis:American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2001;7:2026-32.

(6.) Swerdlow Ai, Schoemaker MJ, Allerton R, et al. Lung cancer after Hodgkin' s disease: A nested case-control study of the relation to treatment. American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2001;6:1610-8.

(7.) Oliphant L, McFadden RG. Lung cancer following therapy for Hodgkin's disease. CMAJ 1985;132:533-5.

(8.) Mudie NY, Swerdlow Ai, Higgins CD, et al. Risk of second malignancy after Non-Hodgkin' s lymphoma: A British Cohort Study: American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2006;24:1568-74.

(9.) Boice JD Jr. Second cancer after Hodgkin's disease the price of success? J Nati Cancer Inst 1993;85:4-5.

(10.) Dores G, Metayer C, Curtis R, et al. Second malignant neoplasms among long-term survivors of Hodgkin's disease: a population-based evaluationover 25 years. J Clin Oncol 2002;16:3484-92.

(11.) Celik A, Kulun S, Fen T, ve ark. Lenfoma nedeniyle uygulanan radyoterapi sonrasi sekonder maligniteler-Olgu Sunumu. Marmara Medical Journal 2006;19:80-5.

(12.) Travis LB, Gospodarowicz M, Curtis RE, et al. Lung cancer following chemotherapy and radiotherapy for Hodgkin's disease. J Nati Cancer Inst 2002;94:182-92.

(13.) Sopori ML, Kozak W. Immunomodulatory effects of cigarette smoke. J.Neuroimmunol 1998;83:148-56.

Arzu Guler (1), Enver Yalniz (1), Emel Pala Ozden (1), Emine Aysoy Kararmaz (1), Serpil Tekgul (1), Naime Tasdogen (1), Zekiye Aydogdu Dinc (2), Umit Bayol (3)

(1) Izmir Dr. Suat Seren Gogus Hastalikiari ve Cerrahisi Egitim ve Araprma Hastanesi, Gogus Hastaliklari Servisi, Izmir, Turkiye

(2) Izmir Dr. Suat Seren Gogus Hastaliklari ve Cerrahisi Egitim ve AraVrma Hastanesi, Patoloji Servisi, Izmir, Turkiye

(3) Izmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Servisi, Izmir, Turkiye

doi:10.5152/ttd.2010.31
Gale Copyright: Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.