3. Dermatoloji kis okulu'nun ardindan ...
Pub Date: 03/01/2011
Publication: Name: Turkish Journal of Dermatology Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik ISSN: 1307-7635
Issue: Date: March, 2011 Source Volume: 5 Source Issue: 1
Accession Number: 305663640
Full Text: Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Egitim Programlanni Gelistirme Komisyonu olarak, 14-18 Aralik 2010 tarihleri arasinda Antalya'da 3. Dermatoloji Kis Okulu'nu gergeklestirdik. Dermatoloji toplulugu adina onemli buldugumuz ve artik geleneksel-lesen bu sareci sizlerle paylasmak, bu noktaiara nasil ulastigimizi kisaca ozetlemek istiyoruz.

Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu 2004 yilinin sonunda kurulmustur. Tip alanindaki birgok bilim dale ile karsilastinldiginda daha geng bir veterlik kurulu olan Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu yapilanmasini hizla tamamlamis ve kisa surede alt komis-yonlarini olusturarak onemu galismalara imza atmistir. Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, onceligini gekirdek egitim mufredatini olusturmak, egitimi gelistirmek ve yapilandirmakia ilgili galismalara vermistir. Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ve Egitim ve Sinav Komisyonu aveleri Izmir'de Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakaltesi'nde dazenlenen Egitim Programlarini Gelistirme ve Degerlendirme Becerileri Kursu'na, yine Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Egitim Programlanni Gelistirme Komisyonu ve Sinav Komisyonlanni temsil eden avelerimiz Tack Tabiper Btiritigti tarafindan veterlik kuruflan igin dazenienen galistaya katilmistir. Tum bu etkinliklerden edindigi bilgi ve deneyim paylasimi ile Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Turkive'deki egiticilerin buyuk bir cogunlugunun katilimi ile vetistirmekte oldugumuz uzmanlik ogrencilerinin mutlaka bilmeleri ve edinmeleri gereken bilgi, beceri ve tutum hedeflerini saptamaya yonelik bir galisma organize etmis, bilgi hedeflerinin farkli parametrelerde puanlancli-rilmasi ile Einem sirasina sokulmasini saglamistir. Elde edilen listenin ilk %60'lik beslama "olmazsa olmaz" bilgi hedefleri olarak belirlenmis ve boylece ornek bir gekirdek mufredat olusturulmustur.

Egitim Programlanni Gelistirme Komisyonu 2007 yilinin sonunda kabul edilen veni yonergeve gore yapilandinlmistir. Komisyonumuzun galisma onceligi ag konuda yogunlasmistir. Bu basliklardan ilki olan Dermatoloji Kis Okulunun birincisi 16-20 Aralik 2008, ikincisi 14-18 Aralik 2009 tarihlerinde gergeklestirilmistir. Diger iki baslig'imiz, "Beceri Rehberterti" ve "Deri ve Zahrevi Hastaliklar Uzmanlik Egitimi Plant ve Uzmanlik Ogrencisi Karnesi" de 2009 yili iginde tamamianarak Turk Dermatoloji Dernegnin web sayfasinda ulasilabilir hale getirilmistir.

Egitim Programlanni Gelistirme Komisyonu olarak (Tablo 1 ve Resim 1), 3. Dermatoloji Kis Okulu'nu yaptiandirirken degisik tarihlerde dazenledigimiz toplantilarla bir araya geldik. Ayrica, elektronik mektup ve telefon gorasmeleri ile komisyon uveleri olarak birbirimizle sureku iletisim iginde olduk. Ocanca kez gergeklestirdigimiz okulumuz igin onceki deneyimlerimizin yani sire diger anabilim dallannin benzer deneyimlerinden de yararlandik. Universitelerimizin egitim anabilim dallan ile de surekli Oras alisverisinde buiunduk. Ankara'da 09.01.2010 tarihinde yaptigimiz toplantida 3. Dermatoloji Kis Okulu igin Egitim Programlanni Gelistirme Komisyonu aveleri arasindan bir "Dazenleme Kurulu" olusturduk (Tablo 2 ve Resim 2).

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Ucuncu Dermatoloji Kis Okulusnda gorey alan egiticiler ve uzmanlik ogrencileri igin temeide okulun amaglan ve ogrenim hedeflerini igeren kilavuziar hazirladik. Ayrica, egiticiler ile sunumlann nasil bir teknik ile yapilacagi konusunda 21 Ekim 2010'da 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi sirasinda toplanti yaptik. Burada, egiticilere okul ve bilimsel program hakkinda bilgi verdik. Dr. Erkan Alpsoy'un ornek sunumu Ozerinden gidilerek okulun amacini ve hedeflerini tartistik. Ayrica, ayni oturum iginde yer alan egiticiler bir araya gelerek, konu bashgdi altinda cok onemli buldukiari mesajiari akarma-ya palitilar. Bu toplanti sonrasinda da ileti ime devam ederek oturumlanni yapilandirip konusmalanna son seklini verdiler.

Ucuncu Dermatoloji Kis Okulu'nda, hemen uzmanlik oncesi donemde verilen programin sonunda (http://www.valor.com.tr/kisokulu/ adresinden programa ulastlabilir) asagidaki temel oifirenim hedeflerinin kazandirilmasini planladik;

1. cekirdek mufredat bilgi hedefleri iginde ilk siralarda yer alan hastaliklara ozgu klinik belirtilerin (karsilasilabilecek farkli sid-det ye gorCtrairndeki hasta tipleri ile) ogrentilmesi,

2. Klinik belirtilerden yola gikarak ayirici tans surecinin planlanip, taniya ulasilmasil

3. Hastaya ve duruma ozgli akilci tedavi planlamasinin yapila-bilmesi,

4. Hastaliklarin onlenebilirligi konusunda fikir sahibi olunmasi.

Komisyonumuz programin hedef kitlesini uzmanlik suresi-nin son yilinda bulunan ogrenciler olarak belirlendi. Kis okuluna topiam 59 uzmanlik Ogrencisi (K/E: 42/17) katildi. Ocuncu Dermatoloji Kis Okulu bilimsel program' icerisinde cekirdek mufredat bilgi hedefleri icinde ilk siraiarda yer alan onlarca konu, 23 oturumda, 26 egitici tarafindan aktarildi. Oguncu Dermatoloji Kis Okulu programinda yer alan konular, karsilikli etkilesimin daha rahat olabilmesi acisindan grubun Lice bolunmesi ile olusturulan 20'ser kisilik 3 ayri gruba donusumlu olarak ve interaktif sunum teknigi kuflanHarak aktarildi. Sadece "taniniz nedir?" baslikli 2 oturum turn gruba ve "key pad" yar-dim He sunuldu. Bu nedenie yukaridaki 2 oturum disinda egiticiler konulanni 3 kez aniattilar. Uzmanlik agrencilerinin egitim surecine soru ve katkilarla katilimi egiticiler tarafindan ozellikle tesvik edilmeye caltsildi.

Bu yilki okulda atolye ca4malanna da yer verildi ve 3. Dermatoloji Kid Okulu'nda bazi beceriler icin ilk kez atolye call masi duzenlendi (Resim 3). iyi bilindigi uzere beceri reh-berleri, Egitim Programlanni Geliurme Komisyonu liyelerinin ve komisyonca gorevlendirilen ilgili egiticilerin yogun calivnalan ile ilk seklini aims, sonraki surecte turn egiticiferin etetiri ve katkilari ile bugunku haline ulasabilmistir. Atolye fikrinin olusumunda hem egitim veren kurumlardan hem de 2. Dermatoloji Kis Okulu surecinde uzmanlik ogrencilerinden alinan beceri rehberleri anketlerinden elde edilen geri bildirimler yol gostend oldu. Anketler, egitim veren kurumlarimizin tumunde beceri rehberlerinin henuz istenilen duzeyde uygulana-madigini gostermekteydi. Komisyonumuz, Oncelikle ankete katilan kurumlarin onemli bir bolumunde yapilmayan beceri reh-berlerinden uygun olanlar uzerinde yogunlasmis ve bu eksigi gidermek icin Kis Okulu'nun bir fur pratik sekli olarak dusundu-gumuz atolye calismalanndan yararlanmaya karar vermistir. Ocuncu Dermatoloji Kis Okulu'nda uygulanmasina karar verilen ve okula katilan uzmanlik Ogrencilerine onceden duyurulan beceriler asagidadir:

[ILLUSTRATION OMITTED]

1. Eksizyonel ve Traslama Biyopsi

2. Hiperhidroz Tedavisinde Botulinum Toksini Uygulamasi

3. Yuzeysel Deri Biyopsi Teknigiyle Demodeks Yogunlugunun Saptanmasi

4. Deri "Prick" Testi ve Yama Testi

5. "Tzanck" Testi

6. vajinal Suruntu

Atelyeler 15, 16 ve 17 Aralik 2010 tarihlerinde 17:30-18:15 saatleri arasinda uygulandi. Her gun eszamanh olarak 2 ayri salonda 2 atolye gergeklestirildi. Atolyeler istekli turn uzmanlik ogrencilerine acikti. Ancak, bazi atolyelerde katilmak isteyen-lerin sayisi planlanandan (20 kisi) fazla oldu. Bu nedenle toplanan 3. Dermatoloji Kts Okulu Duzenleme Kurulu (Resim 4) her bir atolye igin katilimci Ost sininni 25 olarak degistirdi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Atolye calismasi sonunda asagidaki hedeflerin uzmanlik ogrencilerine kazandinlmasi amaglandr

1. Becerinin kimlere ve nasil uygulanmasi gerektiginin ogrenilmesi,

2. Uygulama sonucunun yorumlanarak hastaya ve duruma ozgu akilci yaklasimin belirlenmesi.

Kis okulunda verilen egitimin etkin olup olmadigini degerlendirmek icin, program basinda ve sonunda olmak uzere, coktan secmeli bir on test ve son test uygulandi. Test, uzmanlik ogrencilerini degil, kis okulu kapsaminda verdigimiz egitimin etkin olup olmadigini degerlendirmek igin uygulandi. Uzmanlik ogrencilerinin On testteki ortalama basan puani 100 uzerinden 48.75 (24-72) iken son testte bu deer 79.96 (52-96)'ya yukseldi.

Bilimsel programda bulunan her oturumdan sonra (Egitici Degerlendirme Formu, Oturum Degerlendirme Formu ve Atolye calismast Degerlendirme Formu) ve okulun bitiminde (3. Dermatoloji Kis Okulu Degerlendirme Formu) alinarak geri bildirimierle uzmanlik ogrencilerinin sureci degerlendirmesi saglandi. Degerlendirme formiari araciligi lie yapilan tined ve elestiriler, 2. ve 3. Dermatoloji Kis Okulu programlarinin olusturulmasinda yol gosterici olmustu. Bu okulda alinan geri bildirimlerde bizler icin son derece degerli olup dogal olarak geiecekteki kis okuiu programlannin yapilandirilmasinda goz onune alinacaktir. Ayrica kapanis toreninde temelde okuiu degerlendirmeye yonelik kisa sorular hazirlanarak "key pad" ler araciligiyla hull bir geri bildirim alindi. Boylece 3. Dermatoloji Kis Okulu hakkinda genel bir fikir elde edilerek, turn katilimcilara hizli bir geri bildirim verilmis oldu (Tabio 3 ve 4).

Ucuncu Dermatoloji Kis Okulu programinin, uzmanlik ogrencilerinin egitimlerine onemli bir katkida bulunmasi biz Egitim Programlanni Gelistirme Komisyonu ye okulda gorev alan tum egiticilerin ortak dilegiydi. Aldigirniz geri bildirimler ve on test ile son testi arasindaki belirgin fark cesaret verici olup dogru yolda oldugumuzu gostermektedir. Uzmanlik o6rencileri bu organizasyona gonullu olarak katildi. Programin isleyisi suresince son derece aktif ve katilimci bir davranis sergilediler. Tumu buyuk bir dikkat ve duzen icerisinde okula devam ettiler ve sonucta 3. Dermatoloji Kis Okulu Katilim Sertifikasi'ni almaya hak kazandilar.

Ocuncu Dermatoloji Kis Okulu'nun yapilabilmesi icin cok sayida bilim insani uzun, ozenli, yorucu, ama bir o kadar da keyif verici bir calisma sergiledi. Bu noktada, Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Egitim Programlarini Gelistirme Komisyonu olarak, bizi calismalarimizda yureklendiren ve desteklerini esirgemeyen Egitim Ust Kurulu'na ve Egiticilere tesekkur etmek istiyoruz.

Yukanda azetlemeye pallstigimiz sureg igerisinde Turk Dermatoloji Dernegi, Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ile esgudum igerisinde calisti. Turk Dermatoloji Dernegi, Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu ve onun alt kurullarinin bagtmsiz callsmast konu-sunda son derece yapici bir tutum sergiledi. Bizlerin Egitim Programlarini Gelictirme Komisyonu olarak defalarca bir araya gelmesinde ve 3. Dermatoloji Kis Okulu'nu duzenlememizde basindan beri giderek artan bir destek verdi. Tum bu nedenlerle Turk Dermatoloji Dernegitne tesekkur ediyor ve onumuzdeki surecte yeni Kis Okullarinda birlikte olmayi diliyoruz.

Saygi ve sevgilerimizle.

Egitim Programlarini Gelistirme Komisyonu ve 3. Dermatoloji Kis Okulu Duzenleme Kurulu adina, Prof. Dr. Erkan Alpsoy

Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Egitim Programlarini Gelistirme Komisyonu Baskani

3. Dermatoloji Kis Okulu Koordinatoru
Tablo 1. Egitim Programlarini Gelistirme Komisyonu Uyeleri

Uyeler                   Bolge

Dr. Erkan Alpsoy (Baskan)     Akdeniz Bolgesi

Dr. Yelda Karincaoglu (Raportor) Dogu Anadolu Bolgesi

Dr. Oya Gurbuz          Marmara Bolgesi

Dr. Nahide Onsun         Marmara Bolgesi

Dr. Neslihan Sendur        Ege Bolgesi

Dr. Berna Sanli Erdogan      Ege Bolgesi

Dr. Aye Boyvat          ic Anadolu Bolgesi

Dr. Gul Erkin           ic Anadolu Bolgesi

Dr. Sevgi Bahadir         Karadeniz Bolgesi

Dr. Sema Aytekin         Guneydogu Anadolu Bolgesi

Not: Komisyon uyelerinden Dr. Oya Gurbuz, Dr. Nahide Onsun, Dr.
Sevgi Bahadir ye Dr. Sema Aytekin'in gorevieri 2010 yili ekim
ayinda sona erdi. Turk Dermatoloji Yeterlik Kurulu arkadaIarimizin
yerine temsil ettikieri boigelerden Dr. Sedef ahin, Dr. Emine
Dervi, Dr. Nilgun enturk ve Dr. Gamze Seraslan'i komisyonumuza
secti. Ayrica, toplantilarimiza uzmanlik ogrencileri temsilcisi
olarak secilen Dr. Sevinc Elinc'de katildi. Son Ulusal Kongre'de
yenhlenen secimle Uzmanlik Orencisi temsilcisi olarak scilen Dr.
Arzu Karata bundan sonraki toplantilarimiza katilacaktir.

Tablo 2. 3. Dermatoloji Kis Okulu Duzenleme Kurulu

Uyeler

Dr. Erkan Alpsoy (Koordinator)

Dr. Ayse Boyvat

Dr. Gui Erkin

Dr. Berna Sanli Erdogan

Tablo 3. Uzmanlik orenciIerinin 3. Dermatoloji Ki Okulu'na yonelik
genel deerIendirmesi

         Evet Hayir Emin
         (%)  (%)  degilim
                (%)

3. Dermatoloji   90   0    10
Kis Okulu
beklentilerinizi
karsiladi mi?

3. Dermatoloji   96   0    4
Kis Okulu'nda
edindiginiz
bilgileri
sonraki meslek
yasaminizda
kullanacaginizi
dusunuyor
musunuz?

Dermatoloji Kis  100   0    0
Okullarina
katilmayi diger
arkadaslariniza
da onerir
misiniz?

Tablo 4. Uzmanlik Ogrencilerinin 3. Dermatoloji Kis Okulu
sunumlari ve gruplarin duzenienmesi ile ilgili geri bildirimleri

3. Dermatoloji Kis Okulu sunumlannin;     %

a) Tumu, teorik olmaliydi           0

b) Tumu, olgu sunumlari seklinde olmaliydi   2

c) Tumu, teorik bilginin, olgu sunumalarinin 98
ve algoritmik yaklasimin karma sekilde
verildigi sunumlar olmaliydi

Not: Uzmanlik orenciIeri Tablo 3 ve 4'deki tum geri bildirimleri
"key pad" araciIiiyIa yapmislardir
Gale Copyright: Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.